صفحه ۳۶۴

مقداری از طلب خود را باموافقت بدهکار کم کند و بقیه را نقد دریافت نماید اشکال ندارد و معامله صحیح است.

ج - سلف:

"معامله سلف" (پیش فروش) آن است که قرار بگذارند خریدار هنگام معامله بهای کالا را بپردازد و کالا را که کلی و به ذمه فروشنده است زمان معین دیگری تحویل بگیرد.

شرایط معامله سلف:

مساله 2062- معامله سلف هفت شرط دارد:

1 - ویژگیهایی را که بهای کالا به وسیله آن تغییر می‎کند معین نمایند، ولی دقت زیاد لازم نیست و همین اندازه که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کفایت می‎کند. پس در چیزهایی که نمی توان ویژگی خاصی برای آن تعیین کرد وموجب فریب می‎شود معامله سلف باطل است.

2 - پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند بنابراحتیاط واجب خریدار باید همه بهای کالا را تحویل فروشنده دهد، و اگر مقداری از بهای آن را بپردازد - گرچه معامله در آن مقدار صحیح است - فروشنده می‎تواند تمام معامله را به هم بزند. و چنانچه خریدار از فروشنده طلبکار باشد و بخواهد پول کالا را بابت طلبش حساب نماید، اولا باید وقت ادای طلب او رسیده باشد و ثانیا بنابراحتیاط واجب فروشنده پول کالا را به عهده خریدار قرار دهد و سپس خریدار بارضایت فروشنده طلبی را که از فروشنده دارد بابت پول کالایی که به ذمه او گذاشته شده حساب نماید.

3 - زمان تحویل کالا را به طور کامل معین کنند، پس اگر بگوید هنگام جمع آوری محصول تحویل خواهم داد، چون زمان کاملا معلوم نشده معامله باطل است.

4 - زمانی را برای تحویل کالا معین کنند که اطمینان داشته باشند در آن زمان آن کالا نایاب نخواهد بود.

5 - بنابراحتیاط واجب جای تحویل کالا را معین کنند، ولی اگر در خلال داد و ستد جای تحویل هم معین شود لازم نیست به آن تصریح نمایند.

6 - مقدار کالا با وزن یا پیمانه و یا شماره تعیین شود، و کالایی را هم که معمولا با دیدن معامله می‎کنند اگر پیش فروش کنند اشکال ندارد، ولی باید مانند بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.

ناوبری کتاب