صفحه ۳۶۲

چیزی که قرار گذاشته اند تحویل ندهندمعامله باطل است. و در صورتی که یک طرف تمام آنچه را قرار گذاشته تحویل دهد و طرف دیگر مقداری از آن راتحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، معامله نسبت به همان مقدار که تحویل داده شده صحیح است، ولی طرفی که تمام مال به دستش نرسیده می‎تواند معامله را به هم بزند.

مساله 2050- بنابراحتیاط حکم فروش طلا یا نقره به طلا یا نقره و لزوم تحویل آنها قبل از جدا شدن از یکدیگر درپولهای کاغذی رایج روز نیز جریان دارد، زیرا محتمل است حکم مزبور به خاطر این بوده باشد که در آن زمانها "طلا ونقره" معیار تعیین ارزش سایر کالاها بوده است، و در صورت عدم تحویل هنگام معامله نوعا زمینه اختلاف پیش می‎آمده، و شارع مقدس به این ترتیب خواسته است زمینه اختلاف را از بین ببرد. و این نکته در پولهای کاغذی نیز موجوداست، و در این جهت اسکناس و دلار و پوند و سایر پولهای کاغذی تفاوت ندارند.

خرید و فروش میوه ها

مساله 2051- فروش میوه ای که گل آن ریخته و دانه آن بسته است به طوری که معمولا از آفت گذشته باشد، پیش ازچیدن صحیح است، ولی در خرما بنابراحتیاط واجب صبر کنند تا رنگ آن زرد یا قرمز شود.

مساله 2052- اگر بخواهند میوه ای را که بر درخت است پیش از آنکه از آفت گذشته باشد بفروشند، بنابر احتیاطواجب چیزی از حاصل زمین - مانند سبزیها - و یا ضمیمه دیگری را که ارزش دارد با آن بفروشند، و یا اینکه میوه بیش از یک سال را به او بفروشند.

مساله 2053- فروش غوره بر درخت و نیز فروش خرمایی که هنوز از درخت چیده نشده پس از زرد یا سرخ شدن اشکال ندارد، ولی در مورد خرما نباید عوض آن را از خرمای همان درخت قرار دهند، بلکه بنابراحتیاط عوض را غیرخرما قرار دهند.

مساله 2054- اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنکه دانه بسته به چیز دیگری غیر از گندم و جو بفروشند اشکال ندارد.

مساله 2055- فروش میوه ها یا محصولاتی که در هر سال چند بار چیده می‎شود - مانند خیار، بادنجان، سبزیجات وعلوفه - چنانچه محصول آن ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که خریدار چند بار در سال آن را بچیند اشکال ندارد.

ناوبری کتاب