صفحه ۳۵۶

مساله 2016- خرید و فروش چیزهایی مانند: تلویزیون، ویدئو و گیرنده ماهواره که زمینه کاربرد حرام نیز دارند، چنانچه به انگیزه استفاده حرام باشد جایز نیست، ولی اگر به قصد استفاده حلال باشد اشکال ندارد.

مساله 2017- اگر انگور را به قصد درست کردن شراب بفروشد معامله حرام است. ولی اگر آن را برای مقاصد دیگری بجز حرام بفروشد - هرچند به کسی که می‎داند از آن استفاده حرام می‎کند - ظاهرا اشکال ندارد، هرچند خوب است بنابراحتیاط از معامله با کسی که از آن استفاده حرام می‎کند خود داری شود.

مساله 2018- ساختن مجسمه انسان و حیوانات در صورتی که برای پرستش یا در معرض آن باشد جایز نیست، بلکه بنابراحتیاط از ساختن آن در هر حال اجتناب شود. ولی خرید و فروش مجسمه و نیز کالایی که روی آن چهره انسان یاحیوان کنده کاری شده اشکال ندارد.

مورد چهارم - خرید و فروشی که آمیخته به ربا باشد.

مساله 2019- "معامله ربوی" آن است که کالایی را در برابر مقداری اضافه از همان کالا، یا همان مقدار از آن کالا و پول اضافه، و یا همان مقدار از آن کالا و انجام یک کار اضافی و یا قرار مدت برای یک طرف بفروشند، مثلا یک تن گندم بفروشد در مقابل یک تن گندم و پنج من دیگر، یا یک تن گندم بفروشد به یک تن گندم و هزار تومان، یا یک تن گندم بفروشد به یک تن گندم و انجام کاری برای فروشنده و یا یک تن گندم نقد بفروشد به یک تن گندم که شش ماه دیگرتحویل داده شود، که همه این موارد معامله ربوی بوده و باطل می‎باشد. و گناه یک درهم ربا بزرگتر از هفتاد مرتبه زنای با محارم است وسائل الشیعه، کتاب التجاره، باب 1 از ابواب (الربا)، حدیث 1. .

مساله 2020- اگر یکی از دو کالای همجنس سالم و دیگری معیوب یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد یا بایکدیگر اختلاف قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می‎دهد بگیرد باز هم ربا و حرام است.

مساله 2021- در جایی که می‎خواهند دو کالای همجنس را که با هم تفاوت قیمت دارند معامله کنند، می‎توانندچیزی را ضمیمه کنند به شکلی که از معامله "مثل به مثل همراه با زیاده" خارج گردد، مثلا اگر یک خروار گندم خوب ارزش دو خروار گندم بد را دارد و بخواهند یک خروار خوب را به دو خروار بد بفروشند، می‎توانند یک خروار گندم خوب را با یک جفت کفش به دو خروار گندم بد بفروشند، و بهتر است یک خروار گندم خوب را به پول بفروشند وبعد با آن پول دو خروار گندم بد را بخرند.

ناوبری کتاب