صفحه ۳۴۸

مسائل امر به معروف و نهی از منکر

یکی از واجبات مهم دین اسلام "امر به معروف و نهی از منکر" یعنی نظارت و مراقبت همگانی همه مسلمانان باید نسبت به یکدیگر احساس وظیفه کنند و خود را در برابر در اصلاح جامعه است. کارهای دیگران مسئول دانسته، دستور دهنده به نیکی و باز دارنده از بدی باشند. در سایه عمل به چنین وظیفه ای است که جامعه در مسیر صحیح خود گام برمی دارد و ناآگاهان هدایت می‎شوند.

خداوند متعال در قرآن کریم می‎فرماید: "والمومنون و المومنات بعضهم ا ولیاء بعض یا مرون بالمعروف و ینهون عن المنکر"توبه (9): 71. یعنی: "همه مردان و زنان مومن بر یکدیگر ولایت دارند در حدی که یکدیگر را به خوبیها امر کنند و از بدیهانهی نمایند." و از رسول خدا (ص) نقل شده است که فرمودند:"همه شما فرمانروا و نگهبان هستید و در مقابل یکدیگرمسئولید"مسند احمد ‏111/2، صحیح بخاری ‏160/1، کتاب الجمعه، صحیح مسلم ‏1459/3، کتاب الاماره، باب 5، حدیث 1829. .

همچنین در روایت دیگری از حضرت امام محمد باقر (ع) نقل شده است که فرموده اند: "... امر به معروف و نهی ازمنکر فریضه بزرگی است که به وسیله آن دیگر فرائض برپا می‎شود، و کسانی که آن را ترک می‎کنند مشمول غضب خداوند می‎گردند و در این صورت انسانهای شایسته نیز در کنار افراد بدکار به هلاکت می‎رسند... بدانید که این فریضه راه انبیا و روش صالحان و تکلیف بزرگی است که به واسطه آن دیگر فرائض اجرا می‎شود، راهها امن می‎گردد، کسب وتجارت حلال شده و رونق پیدا می‎کند و حقوق مردم تامین می‎شود، زمینها آباد می‎گردد، دشمنان به عدل و انصاف وادار می‎شوند و کارها روبه راه می‎گردد... خداوند به شعیب پیامبر (ع) وحی

ناوبری کتاب