صفحه ۳۴۴

مساله 1943- شرایطی که با کفار توسط حاکمیت اسلامی منعقد می‎شود عبارت است از:

1 - پرداخت مالیات بر حسب شرایط زمانی و مکانی

2 - پرهیز از کارهایی نظیر: توطئه علیه حکومت اسلامی یا دادن کمک مالی و یا اطلاعاتی و مانند آن به دشمنان، اذیت و آزار آحاد مسلمانان، تظاهر به انجام منکرات همچون: نوشیدن شراب، بی حجابی و مانند آن.

3 - تسلیم در برابر احکام عمومی دستگاه قضایی اسلام، ولی در امور شخصی می‎توانند به قضات خودشان مراجعه نمایند.

مساله 1944- اگر دولت اسلامی به خاطر مصالح اسلام و مسلمانان با کفار و مشرکین پیمان یا تعهدی را قبول کرده یابه آنان امان داده باشد، عمل به آن عهد یا امان واجب است و نباید آن را نقض نماید.

مساله 1945- انعقاد قرار داد صلح با کفاری که در حال جنگ با مسلمانان می‎باشند، در صورتی که حاکمیت اسلامی صلاح بداند جایز است، خواه در مقابل آن عوضی به کفار داده شود یا نه. و مدت قرار داد صلح و سایر شرایط وحدودآن بستگی به تشخیص مصلحت توسط حاکمیت اسلامی دارد.

مساله 1946- اگر احتمال عقلایی داده شود که کافر حربی به اسلام گرایش پیدا می‎کند، امان دادن به او و تامین زن وفرزندان و اموال او توسط حاکم اسلامی یا یکی از مسلمانان جایز است، و لازم نیست او تقاضای امان بنماید، و در این حالت قتال با او جایز نمی باشد.

مساله 1947- حاکمیت اسلامی قبل از جهاد ابتدایی با کفار و مشرکین باید آنان را به اسلام و حقیقت دعوت کرده وزمینه های لازم برای گرایش آنان به اسلام و عدالت را ایجاد نماید، و بدون دعوت صحیح جهاد ابتدایی جایزنیست.

مساله 1948- در جهاد با کفار و مشرکین نباید به زنان و کودکان آنها آسیبی وارد شود، همچنین جنگجویان کافری که در جهاد به دست مسلمانان اسیر می‎شوند و خطری از ناحیه آنان احساس نمی شود پس از پایان جنگ نباید موردتعرض قرار گیرند، و باید کاملا از حقوق مشروع خود بهره مند باشند.

مساله 1949- حاکم اسلامی می‎تواند اسرایی را که در جنگ با کفار و مشرکین به اسارت درآمده اند، در مقابل عوض آزاد نماید، بلکه مطابق مصلحت می‎تواند آنان را بدون عوض نیز آزاد نماید و به آنان در هرجایی که بخواهند اختیارزندگی بدهد.

ناوبری کتاب