صفحه ۳۴۲

مسائل جهاد و دفاع

"جهاد" یکی از ارکان دین است که در صدر اسلام موجب تقویت اسلام و انتشار آن در مناطق مختلف شد. واجب بودن جهاد به طور کلی از ضروریات اسلام می‎باشد و در فروع دین کمتر موضوعی همانند جهاد مورد توجه و تاکیدقرار گرفته است، و علاوه بر آیات جهاد روایات زیادی در مورد حدود، شرایط، احکام و فضیلت جهاد از معصومین (ع) وارد شده است، از جمله از حضرت امیرالمومنین علی (ع) نقل شده است که فرمودند: "جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را برای اولیای خاص خود گشوده است"بر گرفته از وسائل الشیعه، کتاب الجهاد، باب 1 از ابواب (جهاد العدو و ما یناسبه)، حدیث 13. .

مساله 1934- جهاد بر دو نوع است: "ابتدایی" و "دفاعی". "جهاد ابتدایی" آن است که امام مسلمانان به منظوردعوت کفار و مشرکین به اسلام و عدالت و یا جلوگیری از نقض پیمان اهل ذمه یا طغیان بغاة (شورشیان مسلح) بر امام مسلمین، نیروی نظامی به مناطق آنان گسیل دارد. در حقیقت هدف از جهاد ابتدایی کشور گشایی نیست، بلکه دفاع ازحقوق فطری ملتهایی است که توسط قدرتهای کفر و شرک و طغیان از خدا پرستی و توحید و عدالت محروم شده اند.ولی "جهاد دفاعی" زمانی است که دشمن به مرز و بوم مسلمانان هجوم آورد و قصد تسلط سیاسی یا فرهنگی واقتصادی نسبت به آنان داشته باشد، و ممکن است جهاد در برابر بغاة نیز جهاد دفاعی محسوب گردد، بلکه می‎توان گفت همه اقسام جهاد، جهاد دفاعی محسوبند.

مساله 1935- شرکت در جهاد بر کسی واجب است که بالغ، عاقل، مرد و آزاد باشد، و نابینا، پیر، زمین گیر و مبتلا به مرضی نباشد که نتواند وظیفه اش را انجام دهد.

مساله 1936- فرار از جهاد جایز نیست، مگر اینکه فرار از جبهه ای به جبهه دیگر یا برای تدارک نیروی بیشتر باشد.

مساله 1937- اگر ادامه جهاد نیاز به کمکهای مادی داشته باشد، بر همه کسانی که تمکن

ناوبری کتاب