صفحه ۳۰۸

مسائل زکات

"زکات" یکی از وظایف مهم اسلامی است و در قرآن و احادیث هم ردیف نماز قرار گرفته است، در حقیقت رفع بسیاری از کمبود های اجتماعی و تامین معیشت فقرا و مستمندان جامعه به وسیله زکات می‎باشد. در زمان حکومت پیامبر اکرم (ص) و حضرت امیر (ع) عمده کمبودها و نیازهای جامعه به وسیله زکات برطرف می‎شده، و نه چیزی که مشمول زکات می‎باشد در آن روزگار ثروت مهم مردم بوده است.

نسبت به اهمیت زکات و تاکید بر پرداختن آن روایات زیادی وارد شده است، از حضرت امام جعفر صادق (ع) نقل شده که فرمودند: "اموال خود را با پرداخت زکات حفظ کنید و بیماران خود را با دادن صدقه مداوا نمایید، و هیچ مالی در بیابان یا دریا تلف نشد مگر به سبب ترک زکات"وسائل الشیعه، کتاب الزکاه، باب 3 از ابواب (ماتجب فیه الزکاة و ما تستحب فیه)، حدیث 8. . و در حقیقت زکات "بیمه مال" است، همان گونه که زکات فطره "بیمه عمر" می‎باشد.

واجب بودن زکات از ضروریات اسلام شمرده شده است و هرکس با توجه و یقین به ضروری بودن وجوب زکات آن راانکار نماید کافر محسوب می‎شود، بلکه در بعضی روایات آمده: "کسی که حتی مقدار کمی از زکات واجب خود رانپردازد، مسلمان و مومن نبوده و احترام و کرامتی برای وی نمی باشد (در حکم کافر است)‏"بر گرفته از وسائل الشیعه، کتاب الزکاه، باب 4 از ابواب (ماتجب فیه الزکاة و ما تستحب فیه)، حدیث 7 و 8 و 9. .

موارد زکات:

مساله 1747- بنابرمشهور زکات در نه چیز واجب است:

1 - گندم

2 - جو

3 - خرما

4 - کشمش

5 - طلا

6 - نقره

7 - شتر

8 - گاو

9 - گوسفند

و اگر کسی مالک یکی از این نه چیز باشد - با شرایطی که در مسائل بعد گفته می‎شود - باید مقداری را که معین شده به یکی از مصرفهایی که دستور داده اند برساند.

مساله 1748- بنابراحتیاط زکات "سلت" که دانه ای است به نرمی گندم و خاصیت جو را

ناوبری کتاب