صفحه ۲۹۴

مساله 1662- اگر با سودی که از کار و کسب به دست آورده پیش از پرداخت خمس اثاثیه و لوازم منزل یا کتاب ومانند اینها را بخرد، بنابراحتیاط واجب هر وقت به طور کلی احتیاجش از آنها برطرف شد خمس آنها را بپردازد، همچنین است حکم زیور آلات زنانه اگر وقت زینت کردن به آنها بگذرد.

مخارج و هزینه ها:

مساله 1663- مخارجی که برای دستیابی به سود صرف می‎شود، مانند کرایه حمل و نقل، دلالی و امثال آن و حتی استهلاک ماشین آلات و ابزار کاری که جزو سرمایه است و با پول خمس داده خریداری شده، تمام آنها از درآمد سال برداشته می‎شود و خمس بقیه پرداخت می‎گردد.

مساله 1664- آنچه از منافع کسب و شغل خود در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل وعروسی و جهیزیه مورد نیاز دختر و مخارج ازدواج پسر و زیارت و خیرات و مانند اینها می‎رساند، در صورتی که ازشان او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد خمس ندارد، همچنین آنچه را به مصرف نذر و کفاره می‎رساند و نیزمالی را که به کسی می‎بخشد یا جایزه می‎دهد، در صورتی که از شان او زیاد نباشد از مخارج سالیانه حساب می‎شود وخمس ندارد.

مساله 1665- هرگاه انسان نتواند یکجا جهیزیه دختر را تهیه کند و مجبور باشد که هر سال مقداری از آن را تهیه نماید، یا درشهری باشد که معمولا هرسال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می‎کنند به طوری که تهیه نکردن آن عیب است، چنانچه در بین سال از سود به دست آمده آن سال جهیزیه را فراهم نماید خمس آن واجب نمی شود.

مساله 1666- اگر کسی برای خرید مسکن مورد نیاز خود ناچار است درآمد چند سال را جمع کند تا بتواند آن راخریداری نماید، بنابراحتیاط واجب باید خمس آنچه را که از سالهای قبل از خرید مسکن پس انداز نموده بدهد، ولی آنچه را که از در آمد سال خرید مسکن بابت آن خرج ولی اگر یک سال از درآمد همان سال زمین خانه را بخرد و از درآمد سال بعد نموده خمس ندارد. مقداری از آن را بسازد و همین طور بتدریج ساختمان خانه را به اتمام برساند خمس واجب نیست، همچنین است اگر خانه را به طور نسیه بخرد و به مرور زمان قسمتی از پول آن را بپردازد.

مساله 1667- ماشینی را که انسان برای مسافرتهای شخصی خود و خانواده اش و یا رفتن به زیارت می‎خرد، اگرخارج از شان متعارف او نباشد جزو مخارج همان سال به حساب می‎آید و

ناوبری کتاب