صفحه ۲۸۴

5 - "ماندن سه روز در مسجد"، پس اگر کمتر بماند یا قصد کند که کمتر بماند اعتکاف او صحیح نیست.

مساله 1612- بنابراحتیاط واجب اعتکاف باید در یکی از چهار مسجد: "مسجد الحرام"، "مسجد النبی (ص)‏"، "مسجد کوفه"، "مسجد بصره" و یا مسجدی که در آن نماز جمعه صحیح خوانده می‎شود انجام شود، و اگر در غیر این مساجد باشد به امید ثواب انجام دهد.

مساله 1613- کسی که اعتکاف می‎کند باید سه روز را به طور مستمر در مسجد بماند، مگر اینکه خارج شدن ازمسجد ضرورت داشته باشد، مثلا برای قضای حاجت ناچار باشد از مسجد خارج شود.

مساله 1614- اگر در بین اعتکاف محتلم شود باید فورا برای غسل کردن از مسجد خارج شود و پس از غسل بلافاصله به مسجد برگردد، و برای غسل به قدر ضرورت و انجام واجبات آن اکتفا نماید.

مساله 1615- اعتکاف همسر نسبت به دو روز اول باید با اجازه شوهر باشد، همچنین اعتکاف فرزند - در صورتی که موجب اذیت پدر یا مادر می‎شود - بنابراحتیاط باید با اجازه آنان باشد، ولی نسبت به روز سوم اجازه آنان شرط نیست حتی نهی آنان نیز تاثیر ندارد، زیرا ماندن روز سوم واجب است.

احکام اعتکاف:

مساله 1616- کسی که اعتکاف می‎کند باید در روز از انجام آنچه روزه را باطل می‎کند بپرهیزد، همچنین امور زیر - درشب باشد یا روز - موجب باطل شدن اعتکاف می‎شود:

1 - نزدیکی، بلکه بنابراحتیاط لمس یا بوسیدن از روی شهوت

2 - بنابراحتیاط واجب استمناء، چه به شکل حرام آن باشد یا در اثر نگاه یا لمس همسر منی خارج شود.

3 - استشمام بوی خوش

4 - خرید و فروش، حتی بنابراحتیاط واجب در امور ضروری و لازم

5 - مجادله و بحث به منظور برتری و خود نمایی، در امور دینی باشد یا دنیایی

مساله 1617- به هم زدن اعتکاف واجب جایز نیست، ولی می‎تواند اعتکاف مستحب را در دو روز اول آن باطل نماید، هرچند خلاف احتیاط است، و پس از دو روز، ماندن روز سوم واجب است.

ناوبری کتاب