صفحه ۲۸۳

مسائل اعتکاف

"اعتکاف" آن است که انسان به قصد قربت و تعبد و به منظور عبادت خداوند عز و جل - با شرایطی که گفته می‎شود - در مسجد بماند، این عمل از مستحباتی است که درباره آن سفارش زیادی شده است. از رسول خدا (ص) نقل شده که فرمودند: "اعتکاف ده روز در ماه رمضان معادل دو حج و دو عمره است"وسائل الشیعه، کتاب الاعتکاف، باب 1، حدیث 3. و نقل شده که خود آن حضرت دهه آخر ماه رمضان در مسجد اعتکاف می‎کردند و رختخواب آن حضرت جمع می‎شدبرگرفته از وسائل الشیعه، کتاب الاعتکاف، باب 1، حدیث 1..

مساله 1608- انجام اعتکاف در هر موقع از سال - بجز روزهایی که روزه در آن حرام می‎باشد - صحیح است و بهترین وقت آن "ماه رمضان" به ویژه ده روز آخر آن می‎باشد.

مساله 1609- اعتکاف یک عمل مستحبی است، ولی به واسطه نذر و مانند آن بر انسان واجب می‎شود.

مساله 1610- مستحب است شخصی که اعتکاف می‎کند نمازها و دعاهایی را که در این زمینه وارد شده است به هراندازه که می‎تواند بجا آورد. شرایط اعتکاف:

مساله 1611- شرایط صحت اعتکاف عبارت است از:

1 - "اسلام"، پس اعتکاف از غیر مسلمان صحیح نیست، و "ایمان" شرط قبول آن است.

2 - "عقل"

3 - "قصد قربت"، پس اگر برای غیر خدا باشد صحیح نیست.

4 - "روزه گرفتن"، پس اگر شخصی به هر دلیل نتواند روزه بگیرد اعتکاف او صحیح نیست.

ناوبری کتاب