صفحه ۲۷۹

روزه های مستحب

مساله 1592- روزه تمام روزهای سال - بجز روزه های حرام و مکروه که گفته شد - مستحب است، و برای بعضی ازروزها بیشتر سفارش شده است، از جمله:

1 - پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر ماه و چهارشنبه اولی که بعد از روز دهم ماه است.

2 - سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه

3 - تمام ماه رجب و شعبان و بعضی از این دو ماه، گرچه یک روز باشد.

4 - روز اول تا نهم ذی حجة (روز عرفه)

5 - روز بیست و پنجم و بیست و نهم ذی قعده

6 - روز اول و سوم محرم

7 - روز عید مبعث پیامبر بزرگ اسلام (ص) (27 رجب)

8 - روز میلاد مسعود پیامبر اکرم (ص) (17 ربیع الاول)

9 - روز عید سعید غدیر (18 ذی حجة)

10 - روز عید نوروز

مساله 1593- کسی که روزه قضا یا روزه واجب دیگری به عهده دارد نمی تواند روزه مستحبی ) بگیرد، ولی اگر روزه استیجاری به عهده او باشد گرفتن روزه مستحبی اشکال ندارد.

مساله 1594- کسی که روزه مستحبی می‎گیرد واجب نیست آن را به آخر برساند، بلکه اگر فرد مومنی او را به خوردن غذا دعوت کند مستحب است دعوت او را قبول کرده و در بین روز افطار نماید.

مواردی که مستحب است از مبطلات روزه خود داری شود

مساله 1595- برای شش گروه مستحب است در ماه رمضان اگرچه روزه دار نباشند از کاری که روزه را باطل می‎کندخود داری نمایند:

1 - مسافری که در سفر کاری که روزه را باطل می‎کند انجام داده باشد و پیش از ظهر به وطنش یا به جایی که می‎خواهد ده روز بماند برسد.

2 - مسافری که بعد از ظهر به وطنش یا به جایی که می‎خواهد ده روز بماند برسد.

3 - بیماری که پیش از ظهر خوب شود و کاری که روزه را باطل می‎کند انجام داده باشد.

ناوبری کتاب