صفحه ۲۷۱

واجب اگر عمدا سر زیرآب برد یا قی کند یا اماله نماید و یا نسبت دروغ به خدا یا پیامبر (ص) و یا امامان (ع) بدهد.

2 - بنابراحتیاط واجب اگر در یاد گرفتن مساله کوتاهی نموده و به دلیل ندانستن مساله روزه خود را باطل کرده باشد.

3 - چنانچه بر اثر آروغ زدن چیزی را که در دهانش آمده از روی عمد فرو برد.

4 - اگر شک کند مغرب شده یا نه و یا گمان کند مغرب شده است و با این حال عمدا افطار کند.

5 - اگر با اینکه توان تشخیص وقت را داشته به گفته شخصی که در شرع اعتبار ندارد روزه خود را افطار نماید و بعدمعلوم شود مغرب نشده است.

6 - اگر غیر از جماع و استمناء کاری که حلال است و روزه را باطل می‎کند انجام دهد و بعد با کار حرامی بجز جماع واستمناء روزه خود را باطل نماید، گرچه در این صورت بنابراحتیاط مستحب کفاره جمع بدهد.

7 - بنابراحتیاط مسافری که پیش از رسیدن به حد ترخص عمدا روزه خود را باطل کند.

مساله 1548- اگر روزه روز معینی را که بر اثر نذر بر خود واجب نموده از روی عمد باطل نماید، علاوه بر قضای آن بنابراحتیاط واجب شصت فقیر را اطعام کند تا سیر شوند.

موارد کفاره جمع

مساله 1549- بنابراحتیاط واجب در موارد زیر کفاره جمع بر انسان واجب می‎شود، یعنی هم باید دو ماه را روزه بگیرد و هم شصت فقیر را سیر نماید و هم یک بنده را در صورت امکان آزاد کند:موضوع (آزاد کردن بنده) در این زمان منتفی است.

1 - هرگاه روزه دار با چیز حرام روزه خود را باطل کند، چه آن چیز اصلا حرام باشد - مثل شراب و زنا - یا به جهتی حرام شده باشد، مثل نزدیکی با همسر در حال حیض، یا خوردن و آشامیدن چیزی که برای او ضرر قابل توجه دارد.

2 - هرگاه روزه دار دروغی را به خدا یا پیامبر (ص) یا یکی از امامان (ع) و یا بنابراحتیاط به حضرت زهرا یا سایرپیامبران و جانشینان آنان نسبت دهد.

3 - هرگاه روزه دار آروغ بزند و چیزی که از صورت غذا بودن بیرون رفته به دهانش بیاید و از روی عمد فرو دهد.

ناوبری کتاب