صفحه ۲۴۵

دوم پس از حمد و سوره چهار تکبیر گفته و پس از هر تکبیریک قنوت بخوانند و تکبیر پنجم را بگویند و به رکوع روند و دو سجده و تشهد را بجا آورده و نماز را پایان دهند.

مساله 1379- نماز عید سوره مخصوصی ندارد، ولی بهتر است در رکعت اول سوره "اعلی" (سوره 87) و در رکعت دوم سوره "شمس" (سوره 91) را بخوانند، یا در رکعت اول سوره "شمس" و در رکعت دوم سوره "غاشیة" (سوره 88)را بخوانند.

مساله 1380- در قنوت نماز عید فطر و قربان هر دعا و ذکری خوانده شود کافی است، ولی بهتر است این دعا را به امید ثواب بخوانند: "اللهم اهل الکبریاء و العظمة و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمة و ا هل التقوی و المغفره، اسالک بحق هذاالیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا و لمحمد صلی الله علیه و آله ذخرا و شرفا و کرامة و مزیدا ان تصلی علی محمد وآل محمد و ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد و ا ن تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتک علیه و علیهم، اللهم انی اسالک خیر ما سالک به عبادک الصالحون و ا عوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون".

مساله 1381- مستحب است در حالی که عمامه سفید بر سر نهاده پیاده و با پای برهنه و با وقار به نماز عید بروند ونماز عید را در صحرا بخوانند، ولی در مکه مستحب است نماز عید در مسجد الحرام خوانده شود.

مساله 1382- خواندن نماز عید در زیر سقف کراهت دارد.

مساله 1383- مستحب است در روز عید فطر قبل از نماز عید به خرما افطار کنند، و در روز عید قربان پس از نمازقدری از گوشت قربانی بخورند.

مساله 1384- مستحب است پیش از نماز عید غسل کنند و دعاهایی که در کتابهای دعا نوشته شده به امید ثواب بخوانند.

مساله 1385- نماز عید اذان و اقامه ندارد، بلکه مستحب است در صورتی که به جماعت می خوانند پیش از نماز سه بار: "الصلاة" بگویند.

مساله 1386- مستحب است در نماز عید بر زمین سجده کنند و در حال گفتن تکبیرها دستها را بلند نمایند، و کسی که نماز عید می‎خواند - چنانچه امام جماعت است یا به تنهایی نماز می خواند - نماز را بلند بخواند.

مساله 1387- پس از نماز مغرب و عشای شب عید فطر، و بعد از نماز صبح و ظهر و عصر روز عید فطر و نیز پس ازنماز عید فطر مستحب است بگویند: "الله ا کبر، الله ا کبر، لا اله الاالله و الله ا کبر، الله اکبر و لله الحمد، الله اکبر علی ما هدانا" .

ناوبری کتاب