صفحه ۲۴۱

مساله 1355- بنابراحتیاط واجب باید تا زمانی که سایه شاخص به اندازه دو هفتم آن شود (حدود یک ساعت بعد ازظهر شرعی)هر چند در روزهای تابستان و زمستان از لحاظ مقدار ساعت تفاوت جزئی به دست می‎آید. نماز جمعه تمام شده باشد، و اگر تا این زمان به اتمام نرسیده باشد نماز ظهر را هم بخوانند.

مساله 1356- اگر شک کنند که وقت جمعه هنوز باقی است یا نه، نماز جمعه صحیح است.

مساله 1357- اگر در وسط نماز جمعه وقت آن بگذرد، چنانچه یک رکعت آن در وقت واقع شده باشد صحیح است، وگرنه بنابراحتیاط نماز جمعه را تمام کرده و نماز ظهر را هم بخوانند.

شرایط برپایی نماز جمعه:

مساله 1358- در نماز جمعه علاوه بر شرایط عمومی که برای صحت نماز گفته شده است چهار شرط دیگر هم وجوددارد:

1 - نماز جمعه باید حتما به جماعت خوانده شود.

2 - حداقل تعداد نمازگزاران با امام جمعه باید هفت نفر مرد بالغ و عاقل و بنابراحتیاط واجب غیر مسافر باشند، و اگرمجموع امام و ماموم پنج نفر هم باشند نماز صحیح است، ولی واجب نیست.

3 - امام جمعه به تفصیلی که خواهد آمد پیش از نماز دو خطبه بخواند.

4 - بین دو محلی که نماز جمعه برپا می‎شود حداقل یک فرسخ شرعی (حدود پنج هزار و هفتصد و پنجاه متر) فاصله باشد.

مساله 1359- هنگامی که نماز جمعه با شرایط لازم برپا شود، کسی که هنگام خواندن خطبه ها - هرچند از روی عمد - حضور نداشته می‎تواند در نماز شرکت کند، بلکه کسی هم که به رکوع رکعت دوم رسیده می‎تواند اقتدا نماید و پس ازسلام امام رکعت دوم را خودش بخواند، و در این صورت نماز جمعه او صحیح است.

کیفیت خطبه های نماز جمعه:

مساله 1360- هریک از دو خطبه نماز جمعه بنابراحتیاط واجب باید مشتمل بر حمد و ثنای خدا، صلوات بر پیامبر وآل پیامبر (ص)، دعوت مردم به تقوی و پرهیزکاری و نیز یک سوره کامل باشد، و بنابراحتیاط باید خطبه دوم مشتمل بر صلوات بر ائمه معصومین (ع) همراه با نام آنان و

ناوبری کتاب