صفحه ۲۲۶

بزرگترین مرد از وارثان - آنها را بجا آورد، و اگر ولی موجود نباشد بنابراحتیاط واجب وارثان بالغ میت از سهم خودشان آنها را بجا آورند.

مساله 1254- اگر فتوای مرجع تقلید نایب با فتوای مرجع تقلید میت تفاوت داشته باشد، در صورتی که هنگام اجیرشدن خصوصیات عمل تعیین نشده باشد و منصرف به نحو خاصی نیز نباشد، باید نایب عمل را طبق فتوای مرجع تقلید خود انجام دهد، هرچند احتیاط آن است که وصی با نایب شرط کند که عمل را طوری انجام دهد که هم مطابق نظر مرجع تقلید میت و هم مطابق مرجع تقلید خود باشد.

مساله 1255- کسی که برای انجام نماز یا سایر عبادات اجیر شده نمی تواند دیگری را برای انجام آن اجیر نماید، مگردر صورتی که اجیر کننده اجازه داده باشد یا اجاره منصرف به انجام عمل توسط شخص اجیر نباشد.

مساله 1256- اجیر شدن برای انجام عبادات واجب شخص زنده و یا انجام آن به صورت تبرعی جایز نیست، مگر درنیابت از حج که اگر شخصی مستطیع شده و از انجام اعمال حج عاجز باشد و امید هم ندارد که در آینده بتواند خودش بجا آورد می‎تواند نایب بگیرد.

مساله 1257- انسان می‎تواند برای بعضی از کارهای مستحبی - مانند زیارت پیامبر (ص) و امامان (ع) - از طرف زندگان اجیر شود، همچنین می‎تواند کار مستحبی را انجام داده و ثواب آن را به مردگان یا زندگان هدیه نماید.

نماز جماعت

فضیلت نماز جماعت:

در مورد اهمیت نماز جماعت روایات و احادیث بسیاری از معصومین (ع) وارد شده و در یکی از احادیث آمده است:"اگر یک نفر به امام جماعت اقتدا کند هر رکعت از نماز آنان ثواب صد و پنجاه نماز را دارد، و اگر دو نفر اقتدا کنند هررکعت ثواب ششصد نماز را دارد، (و هرچه بیشتر شوند ثواب نمازشان بیشتر می‎شود تا اینکه شمار آنان به ده نفربرسد) و هرگاه بیشتر از ده نفر باشند، اگر تمام دریاها مرکب، درختها قلم، و جن و انس و فرشتگان نویسنده شوند توان نوشتن ثواب یک رکعت از آن را نخواهند داشت"بر گرفته از مستدرک الوسائل، کتاب الصلاه، باب 1 از ابواب (صلاة الجماعة)، حدیث 3. .

مساله 1258- مستحب است نمازهای یومیه و نماز میت و نماز آیات را به جماعت بخوانند، و در نمازهای یومیه به ویژه نمازهای صبح، مغرب و عشا مخصوصا برای همسایه مسجد و کسی که

ناوبری کتاب