صفحه ۱۸۴

"و ا شهد ا ن محمدا عبده و رسوله" یعنی: "و شهادت می‎دهم محمد (ص) بنده خدا و فرستاده اوست".

"اللهم صل علی محمد و آل محمد" یعنی: "خداوندا ! بر محمد و آل محمد (ص) درود و رحمت فرست".

پس اگر نماز او دو رکعتی است سلام دهد و نماز را تمام کند، وگرنه مستحب است بگوید:

"وتقبل شفاعته وارفع درجته" یعنی: "قبول کن شفاعت پیامبر را و درجه آن حضرت را نزد خود بالا ببر".

آنگاه برخیزد و رکعت سوم نماز را شروع کند.

7 - تسبیحات اربعه و ترجمه آن:

نمازگزار در رکعت سوم باید حمد یا تسبیحات را بخواند، و اگر بخواهد تسبیحات اربعه را بخواند سه مرتبه بگوید:

"سبحان الله والحمد لله و لا اله الاالله و الله اکبر" یعنی: "پاک و منزه است خداوند تعالی و حمد و ثنا مخصوص اوست و خدایی سزاوار پرستش نیست مگر خدای بی همتا، و او بزرگتر است از اینکه او را وصف کنند".

سپس رکوع و سجود را به ترتیبی که گفته شد بجا آورد، و چنانچه نماز او سه رکعتی است تشهد و سلام را بگوید و نمازرا تمام کند، و اگر چهار رکعتی است برخیزد و رکعت چهارم را همانند رکعت سوم بخواند، و پس از انجام رکوع وسجود تشهد را خوانده و سلام نماز را بدهد.

8 - سلام نماز و ترجمه آن:

نمازگزار باید سلام نماز را به ترتیبی که در مساله «973» گفته شد بگوید، و ترجمه "سلام نماز" به این ترتیب است:

"السلام علیک ا یها النبی و رحمة الله و برکاته" یعنی: "سلام بر تو ای پیامبر ! و رحمت و برکات خدا بر تو باد".

"السلام علینا و علی عباد الله الصالحین" یعنی: "سلام بر ما نمازگزاران و بر تمام بندگان خوب خدا".

"السلام علیکم و رحمة الله و برکاته" یعنی: "سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما باد".

ناوبری کتاب