صفحه ۱۸۳

و منزه است و من مشغول ستایش اوهستم"، یا سه مرتبه بگوید: "سبحان الله" .

و مستحب است پس از آنکه از سجده اول برخاست و بدن آرام گرفت تکبیر گفته و بعد بگوید: "ا ستغفر الله ربی و اتوب الیه" یعنی: "طلب آمرزش و مغفرت می‎کنم از خداوندی که پرورش دهنده من است و من به طرف او بازگشت می‎نمایم"، آنگاه دوباره به سجده رفته و پس از آن برخیزد و هنگام برخاستن برای رکعت بعد مستحب است بگوید: "بحول الله و قوته ا قوم و ا قعد" یعنی: "به یاری خدای متعال و قوت او بر می‎خیزم و می‎نشینم".

5 - قنوت و ترجمه آن:

سپس نمازگزار در رکعت دوم نیز حمد و سوره را به ترتیبی که گفته شد بخواند. در رکعت دوم پس از حمد و سوره مستحب است قنوت بخواند، و در قنوت بهتر است این دعا را بگوید:

"لا اله الاالله الحلیم الکریم" یعنی: "هیچ خدایی سزاوار پرستش نیست مگر خدای یکتای بی همتایی که دارای حلم وکرم است".

"لا اله الاالله العلی العظیم" یعنی: "هیچ خدایی سزاوار پرستش نیست مگر خدای یکتای بی همتایی که بلند مرتبه وبزرگ است".

"سبحان الله رب السموات السبع و رب الارضین السبع" یعنی: "پاک و منزه است خداوندی که پروردگار هفت آسمان و پروردگار هفت زمین است".

"وما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم" یعنی: "پروردگار هر چیزی است که در آسمانها و زمینها ومابین آنهاست وپروردگار عرش بزرگ است".

"والحمد لله رب العالمین" یعنی: "حمد و ثنا مخصوص خداوندی است که پرورش دهنده تمام موجودات است".

پس از قنوت باید رکوع و سجود را به ترتیبی که گفته شد بجا آورد و سپس تشهد را بخواند.

6 - تشهد و ترجمه آن:

نمازگزار پس از دو سجده رکعت دوم باید تشهد را به ترتیب زیر بخواند:

"ا شهد ا ن لا اله الاالله وحده لا شریک له" یعنی: "شهادت می‎دهم که سزاوار پرستش نیست مگر خدایی که یگانه است و شریک ندارد".

ناوبری کتاب