صفحه ۱۸۱

(ص)‏" و "احمد (ص)‏" ویا لقب و کنیه آن حضرت مانند: "مصطفی (ص)‏" و "ابوالقاسم (ص)‏" را به زبان آورد یا از کسی بشنود، گرچه در نمازباشد صلوات بفرستد، و هنگام نوشتن هم مستحب است صلوات را بنویسد، و نیز بهتر است هر وقت آن حضرت رایاد می‎کند صلوات بفرستد.

ترتیب و ترجمه نماز

1 - ترجمه تکبیره الاحرام و ذکر مستحب قبل از آن:

مستحب است نمازگزار قبل از تکبیره الاحرام یعنی گفتن "الله اکبر" بگوید: "یا محسن قد اتاک المسیی و قد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسیی، ا نت المحسن و انا المسیی، بحق محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد و تجاوز عن قبیح ما تعلم منی" . یعنی: "ای خدایی که به بندگان احسان می‎کنی !بنده گنهکار به در خانه تو آمده و تو امر کرده ای که نیکوکار از گناهکار بگذرد، تو نیکوکاری و من گناهکار، به حق محمد و آل محمد (ص) رحمت خود را بر محمد و آل محمد (ص) بفرست و از بدیهایی که می‎دانی از من سر زده درگذر".

پس بگوید: "الله اکبر" یعنی: "خداوند بزرگتر است از اینکه او را وصف کنند".

2 - سوره حمد و ترجمه آن:

نمازگزار پس از نیت و ایستادن به نماز و گفتن تکبیره الاحرام باید سوره حمد را به ترتیب زیر بخواند:

"بسم الله الرحمن الرحیم" یعنی: "ابتدا می‎کنم به نام خداوندی که در دنیا بر مومن و کافر و در آخرت بر مومن رحم می‎کند".

"الحمد لله رب العالمین" یعنی: "حمد و ثنا مخصوص خداوندی است که پرورش دهنده همه موجودات می‎باشد".

"الرحمن الرحیم" یعنی: "در دنیا بر مومن و کافر و در آخرت بر مومن رحم می‎کند".

"مالک یوم الدین" یعنی: "صاحب اختیار روز قیامت است".

"ایاک نعبد و ایاک نستعین" یعنی: "فقط تو را عبادت می‎کنیم و تنها از تو کمک می‎خواهیم".

"اهدنا الصراط المستقیم" یعنی: "ما را به راه راست هدایت کن".

"صراط الذین انعمت علیهم" یعنی: "به راه کسانی که به آنان نعمت دادی - که آنان معصومین (ع) هستند -".

ناوبری کتاب