صفحه ۱۸۰

بهتر است این ذکر خوانده شود: "لا اله الاالله الحلیم الکریم، لا اله الاالله العلی العظیم، سبحان الله رب السموات السبع و رب الارضین السبع وما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین".

مساله 988- هر دعا و ذکری که در قنوت گفته می‎شود بنابراحتیاط واجب باید به عربی صحیح خوانده شود.

مساله 989- مستحب است نمازگزار قنوت را بلند بخواند، مگر در نماز جماعت که اگر امام جماعت صدای او رابشنود بلند خواندن آن مستحب نیست.

مساله 990- اگر کسی عمدا قنوت را نخواند قضا ندارد. ولی اگر فراموش کرده باشد، چنانچه پیش از آنکه به اندازه رکوع خم شود یادش بیاید مستحب است بایستد و بخواند، و اگر در رکوع یا پس از رکوع یادش بیاید مستحب است پس از رکوع قضا نماید، و چنانچه در سجده یا بعد از آن متوجه شود مستحب است پس از سلام نماز آن را قضانماید.

تعقیبات نماز:

مساله 991- مستحب است انسان پس از نماز مقداری به خواندن قرآن و دعا مشغول شود، و بهتر است پیش از آنکه از جای خود حرکت کند و به کاری مشغول شود و یا وضو یا غسل و یا تیمم او باطل شود رو به قبله تعقیب را بخواند، و لازم نیست به عربی باشد، گرچه بهتر است آنچه را در کتابهای دعا دستور داده اند بخواند. و از تعقیباتی که خیلی سفارش شده است تسبیحات حضرت فاطمه زهرا است که باید به این ترتیب گفته شود: سی و چهار مرتبه: "الله اکبر" ، سی و سه مرتبه: "الحمد لله" و سی و سه مرتبه: "سبحان الله" ، و می‎توان "سبحان الله" را پیش از "الحمد لله" گفت، گرچه بهتر است پس از آن گفته شود.

مساله 992- مستحب است نمازگزار پس از نماز سجده شکر بجا آورد و همین اندازه که پیشانی خود را به قصد شکربر زمین بگذارد کافی است، گرچه بهتر است در حال سجده صد مرتبه یا سه مرتبه و یا یک مرتبه: "شکرا لله" یا "شکرا"و یا "عفوا" بگوید. همچنین مستحب است هر گاه نعمتی به انسان می‎رسد یا بلایی از او دور می‎شود سجده شکربجاآورد.

صلوات بر پیامبر اکرم (ص):

مساله 993- مستحب است هرگاه انسان نام مبارک حضرت رسول اکرم (ص) مانند: "محمد

ناوبری کتاب