صفحه ۱۵

اگر کار انسان در همین دنیا پایان پذیرد و دفتر اعمالش بکلی بسته شود، آیا خلقت او بیهوده و خلاف عدالت وحکمت پروردگار نیست ؟ اگر قیامت و رستاخیزی نباشد، آیا فرستادن پیامبران و انزال کتب آسمانی بیهوده نیست.

آری، اگر حساب و کتاب و ثواب و عقاب در کار نباشد فرستادن پیامبران معنا ندارد، و طبعا خلقت انسان بیهوده خواهد بود، و این با حکمت خداوند سازگار نیست. پس به حکم عقل و قرآن کریم به روز باز پسین و قیامت معتقد می‎شویم و آن را عین عدالت و مطابق با حکمت پروردگار عالم می‎دانیم.

قرآن و سنت:

قرآن کریم کلام خداوند و سرچشمه حقایق و سند نبوت و معجزه جاوید پیامبر گرامی اسلام است. قرآن در مدت بیست و سه سال بر پیامبر (ص) نازل شد، از آن زمان تا کنون پیوسته در جامعه های گوناگون بشری از جهات مختلف مورد توجه و مطالعه قرار گرفته، شگفتی جهانیان را برانگیخته و استحکام و مقام ارجمند خود را حفظ نموده و از هرگونه تحریف و تغییر مصون و محفوظ مانده است. مقاصد قرآن فشرده بیان شده و تفصیل و توضیح آن به پیامبر (ص) واهل بیت آن حضرت (ع) واگذار گردیده است.

بنابراین مسلمانان اگر بخواهند سعادتمند شوند و شوکت و عزت خودشان را بازیابند، باید به دستورات خداوند وتعلیمات پیامبر اسلام (ص) و احادیث معصومین (ع) عمل کنند، زیرا دستورات اسلام دستوراتی ابدی و جاویدان وبرای هر زمان و هر مکانی است، و جز سعادت و خوشبختی انسان را نمی خواهد.

شناخت دستورات دین:

به حکم عقل دانستن دستورات و وظایف دینی بر هر مسلمانی واجب است، زیرا سعادت انسان در زندگی دنیوی واخروی او ارتباط کامل با عمل به وظایف دینی دارد، و بدون آگاهی از چگونگی ی وظایف توانایی بر انجام آنها حاصل نمی گردد و سعادت و خوشبختی او تامین نمی شود.

کلیات و عناوین وظایف عملی، روشن و مورد اتفاق همه و ضروری دین می‎باشد، مانند واجب بودن "نماز"، "روزه"، "زکات"، "خمس"، "حج"، "جهاد" و... که اینها را "فروع دین" می‎گویند.

اما اطلاع از بسیاری مسائل جزئی آنها جنبه تخصصی دارد، که از دو راه می‎توان اقدام به

ناوبری کتاب