صفحه ۱۳۱

همچنین نمازگزار باید توبه و استغفار کند و گناهانی را که مانع قبول شدن نماز است مانند: "حسد"، "کبر"، "غیبت"، "خوردن حرام"، "آشامیدن مسکرات" و "ندادن خمس و زکات" بلکه هر معصیتی را ترک نماید. و سزاوار است کارهایی که ثواب نماز را کم می‎کند بجا نیاورد، مثلا در حال خواب آلودگی و خودداری از ادرار به نماز نایستد، و درموقع نماز به آسمان نگاه نکند. و نیز کارهایی که ثواب نماز را زیاد می‎کند بجا آورد، مثلا انگشتر عقیق به دست کند ولباس پاکیزه بپوشد و شانه و مسواک کند و خود را خوشبو نماید.

اقسام نماز

"نماز" از نظر "وجوب" و "استحباب" به دو دسته تقسیم شده است:

الف - نمازهای واجب

مساله 677- نمازهای واجب هفت قسمند:

1 - نمازهای یومیه که نماز جمعه نیز یکی از آنهاست.

2 - نماز آیات

3 - نماز میت

4 - نماز طواف واجب خانه کعبه

5 - نماز قضای پدر و مادر که بر پسر بزرگتر یا بنابراحتیاط بر بزرگترین مرد وارث واجب است.

6 - نمازی که با اجیر شدن یا نذر یا عهد و یا قسم بر انسان واجب می‎شود.

7 - نماز عید فطر و قربان با حضور امام معصوم (ع)، و بنابراحتیاط با وجود شرایط آن در زمان غیبت

نمازهای واجب یومیه

مساله 678- نمازهای واجب یومیه عبارتند از: نماز "ظهر"، "عصر"، "مغرب"، "عشا" و "صبح". نمازهای ظهر و عصرو عشا هرکدام چهار رکعت و نماز مغرب سه رکعت و نماز صبح دو رکعت است، ولی در مسافرت و نیز در حال خوف با شرایطی که ذکر خواهد شد نمازهای چهار رکعتی دو رکعت خوانده می‎شوند.

مساله 679- در روز جمعه با وجود شرایطی که در مسائل "نماز جمعه" گفته خواهد شد به

ناوبری کتاب