صفحه ۱۳۰

مسائل نماز

یکی از مهمترین اعمال دینی "نماز" است. از حضرت امام جعفر صادق (ع) نقل شده است که فرمودند: "اولین چیزی که بنده به آن محاسبه خواهد شد نماز است، پس اگر نماز مورد پذیرش خداوند قرار گیرد عبادتها و اعمال نیک دیگرپذیرفته می‎شود، و چنانچه نماز در پیشگاه خداوند پذیرفته نشود اعمال دیگر هم قبول نمی شود". و در حدیث دیگری حضرت امام محمد باقر (ع) از رسول خدا (ص) نقل می‎کنند که آن حضرت (به این مضمون) فرمودند:"همچنانکه اگر انسان در شبانه روز پنج بار خود را شستشو دهد ناپاکی و آلودگی از بدن او زدوده می‎شود، نماز های پنجگانه نیز انسان را از گناهان و ناپاکیهای اخلاقی پاک می‎کند"وسائل الشیعه، کتاب الصلاه، باب 8 از ابواب (اعداد الفرائض و نوافلها)، حدیث 10، و بر گرفته از باب 2 از همان ابواب، حدیث 3. .

شایسته است انسان نماز را بسیار مهم شمرده و آن را در اول وقت بجا آورد، در حدیث از پیامبر اکرم (ص) آمده است:"کسی که نماز را سبک شمارد به شفاعت من نائل نخواهد شد"برگرفته از وسائل الشیعه، کتاب الصلاه، باب 6 از ابواب (اعداد الفرائض و نوافلها)، حدیث 10. .

در حدیث آمده است روزی رسول خدا (ص) در مسجد مشاهده کردند که مردی مشغول نماز است ولی رکوع وسجود را به طور کامل و صحیح بجا نمی آورد، حضرت فرمودند: "اگر این مرد در این حال بمیرد به دین من از دنیا نرفته است"وسائل الشیعه، کتاب الصلاه، باب 8 از ابواب (اعداد الفرائض و نوافلها)، حدیث 2. .

"خلقت انسان" برای "رشد و تکامل" اوست و تکامل او در "ارتباط با خدا" می‎باشد، و بهترین وسیله ارتباط با خدا"نماز" است، بنابراین انسان باید نماز را با توجه کامل و خضوع و خشوع و وقار بخواند و از غفلت و شتابزدگی بپرهیزد، و توجه داشته باشد که با چه کسی سخن می‎گوید و خود را در مقابل عظمت و بزرگی خداوند عالم ناچیز ببیند.

ناوبری کتاب