صفحه ۱۲۹

8 - در صورتی که بخواهند قسمتی از بدن میت را که با او دفن نشده است دفن کنند، ولی احتیاط واجب آن است که آن قسمت از بدن را طوری در قبر بگذارند که بدن میت دیده نشود.

9 - در صورتی که خلاف وصیت میت در جای دیگری دفن شده باشد، اما اگر بدن متلاشی شده و یا نبش قبر موجب بی احترامی به او شود جایز نیست.

ناوبری کتاب