صفحه ۱۲۸

پس از "حمد" ده مرتبه "سوره قدر" را بخوانندو بعد از سلام نماز بگویند: "اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الی قبر فلان"یعنی: ( خدایا بر محمد (ص) و آل او درود فرست و ثواب این نماز را به فلانی (میت) برسان). و به جای کلمه "فلان" اسم میت را بگویند.

مساله 672- نماز وحشت را می‎توانند در هر موقع از شب اول قبر بجا آورند، ولی بهتر است در اول شب بعد از نمازعشا خوانده شود.

مساله 673- اگر به هر جهت دفن میت به تاخیر افتد باید نماز وحشت را تا شب اول قبر تاخیر اندازند.

احکام نبش قبر:

مساله 674- نبش قبر مسلمان یعنی شکافتن قبر او - هر چند طفل یا دیوانه باشد - حرام است، ولی اگر بدنش از بین رفته و خاک شده باشد اشکال ندارد.

مساله 675- نبش قبور امام زاده ها، علما، شهدا و صلحا - اگر چه سالها بر آن گذشته باشد - در صورتی که زیارتگاه باشد حرام است، بلکه اگر زیارتگاه هم نباشد بنابراحتیاط واجب نباید آن را نبش کرد.

مساله 676- در چند مورد شکافتن قبر جایز است، از جمله:

1 - در صورتی که میت بی غسل یا بی کفن دفن شده باشد، یا بفهمند غسل او باطل بوده یا به غیر دستور شرع کفن شده است و یا اینکه او را در قبر رو به قبله نگذاشته اند، ولی چنانچه بر او نماز نخوانده یا نمازی که خوانده اند باطل باشد، باید نماز را بر قبر او بخوانند و شکافتن قبر جایز نیست.

2 - در صورتی که برای یک مطلب شرعی که اهمیت آن از شکافتن قبر بیشتر است قبر را بشکافند.

3 - در صورتی که برای ثابت شدن حقی بخواهند بدن میت را ببینند.

4 - در صورتی که میت در زمین غصبی دفن شده باشد و مالک زمین راضی نشود که در آنجا بماند.

5 - در صورتی که کفن یا چیز دیگری که با میت دفن شده است غصبی باشد و صاحب آن راضی نشود.

6 - در صورتی که میت را در جایی که بی احترامی به اوست دفن کرده باشند.

7 - در صورتی که بترسند درنده ای بدن میت را پاره کند یا سیل او را ببرد و یا دشمن بیرون آورد.

ناوبری کتاب