صفحه ۱۲۷

پس بگوید: "افهمت یا فلان !" و به جای "فلان" اسم میت را بگوید، پس از آن بگوید: "ثبتک الله بالقول الثابت و هداک الله الی صراط مستقیم عرف الله بینک و بین اولیائک فی مستقر من رحمته"یعنی: (آیا آنچه را گفته شد فهمیدی ای فلانی ! خداوند تو را بر گفتار حق ثابت قدم گرداند و به سوی راه مستقیم هدایت نماید و تو را در بهشت در جوار رحمت خود با سروران و اولیائت آشنا سازد). .

پس بگوید: "اللهم جاف الارض عن جنبیه و اصعد بروحه الیک و لقه منک برهانا، اللهم عفوک عفوک"یعنی: (خداوندا زمین را از دو پهلوی او فراخ نما و روح او را به سوی خودت بالا بر و به او قدرت استدلال عطا بفرما، خدایا عفوت را عفوت را .

وکسی که تلقین را به میت می‎خواند باید توجه داشته باشد که اگر میت زن است ضمیرهای مذکر در این دعاها را به صورت ضمیر مونث بگوید.

مساله 669- مستحب است پس از دفن صاحبان عزا را سرسلامتی دهند، ولی اگر مدتی گذشته است و به این واسطه مصیبت یادشان می‎آید ترک آن بهتر است.

مساله 670- مستحب است تا سه روز برای اهل خانه میت غذا بفرستند و غذا خوردن نزد آنان و در منزلشان مکروه است.

نماز وحشت:

مساله 671- مستحب است در شب اول قبر دو رکعت نماز به نیت "نماز وحشت" برای میت بخوانند، به این ترتیب که در رکعت اول بعد از "حمد" یک مرتبه "آیه الکرسی" و در رکعت دوم

ناوبری کتاب