صفحه ۱۲۶

امیر المومنین و سید الوصیین و امام افترض الله طاعته علی العالمین و ان "الحسن" و "الحسین" و "علی بن الحسین" و "محمد بن علی" و "جعفر بن محمد" و "موسی بن جعفر"و"علی بن موسی" و "محمد بن علی" و "علی بن محمد" و "الحسن بن علی" و "القائم الحجة المهدی" - صلوات الله علیهم - ائمه المومنین و حجج الله علی الخلق اجمعین و ا ئمتک ائمه هدی ابرار یا فلان بن فلان !" و به جای "فلان بن فلان" اسم میت و اسم پدرش را بگویند و سپس بگویند: "اذا اتاک الملکان المقربان رسولین من عند الله - تبارک وتعالی - و سا لاک عن ربک و عن نبیک و عن دینک و عن کتابک و عن قبلتک و عن ائمتک فلا تخف و لا تحزن و قل فی جوابهما: "الله" ربی و "محمد (ص)‏" نبیی و "الاسلام" دینی و "القرآن" کتابی و "الکعبه" قبلتی و "امیر المومنین علی بن ا بی طالب (ع)‏" امامی و "الحسن بن علی المجتبی (ع)‏" امامی و "الحسین بن علی الشهید بکربلاء (ع)‏" امامی و "علی زین العابدین (ع)‏" امامی و "محمد الباقر (ع)‏" امامی و "جعفر الصادق (ع)‏" امامی و "موسی الکاظم (ع)‏" امامی و "علی الرضا (ع)‏" امامی و "محمد الجواد (ع)‏" امامی و "علی الهادی (ع)‏" امامی و "الحسن العسکری (ع)‏" امامی و "الحجة المنتظر (ع)‏" امامی، هولاء - صلوات الله علیهم ا جمعین - ائمتی و سادتی و قادتی و شفعائی، بهم اتولی و من اعدائهم اتبرء فی الدنیا والاخرة . ثم اعلم یا فلان بن فلان !" و به جای "فلان بن فلان" اسم میت و پدرش را بگویند و سپس بگویند: "ان الله - تبارک و تعالی - نعم الرب و ان محمدا (ص) نعم الرسول و ا ن علی بن ابی طالب (ع) و اولاده المعصومین الائمه الاثنی عشر نعم الائمه و ان ما جاء به محمد - صلی الله علیه و آله - حق و ان الموت حق و سوال منکر و نکیر فی القبر حق و البعث حق و النشور حق و الصراط حق و المیزان حق و تطایر الکتب حق و ان الجنة حق والنار حق و ان الساعة آتیه لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور"معنای تلقین به ترتیب زیر است: (بشنو و بفهم ای فلانی فرزند فلانی ! آیا بر آن عهد و پیمانی که با ما از آن جدا شدی باقی هستی ؟ عهدی که عبارت است از شهادت به توحید (خدای بی شریک) و نبوت ( حضرت محمد (ص) که بنده خدا و فرستاده او و بهترین پیامبران خدا و آخرین آنان می‎باشد، و نیز شهادت به اینکه (حضرت علی (ع" امیر مومنان و سید اوصیا و امامی است که خداوند پیروی او را بر همه مردم عالم واجب نموده است، و پس از آن حضرت، اولاد بزرگوار او: (حسن (ع"، (حسین (ع"، (علی بن الحسین (ع"، (محمد بن علی (ع"، (جعفر بن محمد (ع"، (موسی بن جعفر (ع"، (علی بن موسی (ع"، (محمد بن علی (ع"، (علی بن محمد (ع"، (حسن بن علی (ع" و (مهدی حجت قائم (ع"- که درود و رحمت خدا بر آنان باد - همگی امامان مردم مومن و حجتهای خداوند بر تمام مردم و نیز امامان تو می‎باشند، امامانی که همگی هدایت کننده و افرادی نیک و صالح می‎باشند. ای فلانی فرزند فلانی ! هرگاه دو ملک مقرب که فرستاده پروردگارت هستند برای سوال نزد تو آمدند و از خدای تو و پیامبر تو و دین تو و کتاب تو و قبله تو و امامان تو سوال نمودند، نترس و محزون مشو و در جواب آنان بگو: (خداوند) پروردگار من است و (محمد(ص" پیامبر من است و (اسلام) دین من است و (قرآن) کتاب من است و (کعبه) قبله من است و (امیر المومنین علی بن ابیطالب (ع" و (حسن بن علی (ع" و (حسین بن علی شهید کربلا(ع" و (علی زین العابدین (ع" و (محمد باقر (ع" و (جعفر صادق (ع" و (موسی کاظم (ع" و (علی الرضا (ع" و (محمد جواد (ع" و (علی هادی (ع" و (حسن عسکری (ع" و (حجت منتظر (ع" - که درود و رحمت خدا بر آنان باد- همگی امامان من و سروران من و شفیعان من هستند، همانا رشته ولایت و محبت را با آنان پیوند زده ام و از دشمنانشان در دنیا و آخرت بیزارم. آنگاه بدان ای فلانی فرزند فلانی ! خداوند تبارک و تعالی خوب پروردگاری است و حضرت محمد (ص) خوب پیامبری است و حضرت علی بن ابیطالب (ع) و اولاد معصوم آن حضرت، یعنی دوازده امام، خوب امامانی می‎باشند، و بدان که آنچه را پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) با خود آورده حق است و مرگ حق است و سوال منکر و نکیر در قبر حق است و رستاخیز و زنده شدن مردگان حق است و صراط حق است و میزان حق است و پخش شدن نامه های اعمال هر فرد و رسیدن به دست او حق است و بهشت حق است و جهنم حق است، و به طور قطع روز قیامت خواهد آمد و در آن روز خداوند همه مردگان را زنده خواهد کرد). .

ناوبری کتاب