صفحه ۱۲۵

وارد قبر نمایند، و اگر میت زن است، در مرتبه سوم به طرف قبله قبر بگذارند وبه پهنا وارد قبر کنند و در موقع وارد کردن پارچه ای روی قبر بگیرند.

4 - جنازه را به آرامی از تابوت برگیرند و وارد قبر کنند، و دعاهایی که دستور داده شده پیش از دفن و هنگام دفن بخوانند.

5 - پس از آنکه میت را در لحد گذاشتند گره های کفن را باز کنند و بالشی از خاک فراهم سازند و صورت میت را روی آن بگذارند.

6 - پشت میت را به دیوار قبر تکیه دهند و یا چیزی پشت او بگذارند که میت به پشت برنگردد.

7 - کسی که میت را در قبر می‎گذارد به قصد رجاء و امید ثواب با طهارت و سر و پا برهنه باشد، و هنگام بیرون آمدن ازقبر از طرف پای میت بیرون آید، و غیر از خویشان میت افراد دیگر با پشت دست خاک بر قبر بریزند و بگویند: "انا لله و انا الیه راجعون" .

8 - اگر میت زن است کسانی که با او محرمند او را در قبر بگذارند، و اگر محرمی نباشد خویشاوندانش او را در قبربگذارند.

9 - هنگامی که قبر را از خاک پر کردند به امید ثواب روی آن آب بپاشند، و پس از آن کسانی که حاضرند در حالی که انگشتان خود را باز کرده و در خاک روی قبر فرو برده اند هفت بار سوره "قدر" را بخوانند و برای میت طلب آمرزش نمایند و این دعا را بخوانند: "اللهم جاف الارض عن سواک"خدایا زمین را از دو پهلوی او فراخ نما و روح او را به طرف خود بالا بر و رضایت و خشنودی خود را به او برسان و رحمت خود را در قبر او جای ده، به قدری که از رحمت غیر از تو بی نیاز شود. . جنبیه و ا صعد الیک روحه و لقه منک رضوانا و ا سکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة من

10 - پس از رفتن تشییع کنندگان ولی میت یا کسی که از طرف او اجازه دارد دعاهایی را که دستور داده شده به میت تلقین کند.

مساله 668- مستحب است پیش از آنکه لحد را بپوشانند دست راست را به شانه راست میت بزنند و دست چپ را به قوت بر شانه چپ او گذاشته، دهان را نزدیک گوش میت ببرند و به شدت حرکتش دهند و سه مرتبه بگویند: "اسمع افهم یا فلان بن فلان" و به جای کلمه "فلان بن فلان" اسم میت و اسم پدرش را بگویند - مثلا اگر اسم او "محمد" و نام پدرش "علی" است سه مرتبه بگویند: "اسمع افهم یا محمد بن علی" - و پس از آن بگویند: "هل انت علی العهد الذی فارقتنا علیه من شهادة ا ن لا اله الاالله وحده لا شریک له و ان محمدا - صلی الله علیه و آله - عبده و رسوله و سید النبیین و خاتم المرسلین و ان علیا

ناوبری کتاب