صفحه ۱۲۲

اغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک، وقهم عذاب الجحیم"خداوندا! کسانی را که توبه کردند و از راه تو پیروی نمودند بیامرز و آنان را از عذاب دوزخ محفوظ و مصون بدار. ، و سپس تکبیر پنجم را بگوید.

مساله 650- اگر نمازگزار مذهب میت را نمی داند بعد از تکبیر چهارم بگوید: "اللهم ان هذه النفس ا نت احییتها و ا نت ا متها، اللهم ولها ما تولت و احشرها مع من ا حبت"خدایا! این نفس را تو زنده کردی و تو میراندی، خداوندا! برای او باد آنچه می‎خواست و محشور فرما او را با هر که دوست می‎داشت. ، و سپس تکبیر پنجم را بگوید.

مساله 651- چنانچه میت بچه باشد پس از تکبیر چهارم بگوید: "اللهم اجعله لا بویه و لنا سلفا و فرطا و اجرا"خداوندا! او را برای پدر و مادرش و برای ما پیشرو و پاداش قرار بده. ، وسپس تکبیر پنجم را بگوید.

مساله 652- مستحب است نمازگزار پس از تکبیر پنجم بگوید: "ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قناعذاب النار"خدایا! به ما در دنیا و آخرت نیکی عطا فرما و ما را از آتش جهنم محفوظ بدار.

مساله 653- بنابراحتیاط در همه این دعاها معنای آن را قصد کند و تنها حکایت الفاظ نباشد.

مساله 654- باید تکبیرها و دعاها را طوری پشت سر هم بخواند که نماز از صورت خود خارج نشود، و علاوه بر آنچه گفته شد خواندن دعاهای دیگر و نیز آیات قرآن جایز می‎باشد.

مساله 655- کسانی که نماز میت را به جماعت می‎خوانند باید تکبیرها و دعاهای آن را هم بخوانند.

مساله 656- اگر کسی دعاها را از حفظ نداشته باشد می‎تواند از روی کتاب بخواند.

مساله 657- اگر دو یا چند میت باشد نمازگزار می‎تواند برای هر کدام جدا نماز بخواند، و یا اینکه بر همه آنها یک نمازبخواند و بعد از تکبیر چهارم ضمیرها را تثنیه یا جمع بیاورد، و در این صورت باید همه جنازه ها را در جلوی نمازگزارمرتب و پهلوی هم بگذارند.

مستحبات نماز میت:

مساله 658- چند چیز در نماز میت مستحب است:

1 - کسی که نماز میت را می‎خواند با وضو یا غسل و یا تیمم باشد، و بنابراحتیاط مستحب در

ناوبری کتاب