صفحه ۱۲۰

باشند و یا پس از دفن معلوم شود نمازی که بر او خوانده اند باطل بوده، باید تا هنگامی که پیکر او متلاشی نشده نماز را با شرایطی که گفته شد به قبر او بخوانند.

دستور نماز میت:

مساله 647- نماز میت پنج تکبیر دارد، و اگر نمازگزار پنج تکبیر به این ترتیب بگوید کافی است:

پس از نیت و گفتن تکبیر اول بگوید: "ا شهد ان لا اله الاالله و ان محمدا رسول الله"خدایا! بر محمد (ص) و آل او درود و رحمت فرست.

پس از گفتن دومین تکبیر بگوید: "اللهم صل علی محمد و آل محمد"خداوندا! تمامی مردان و زنان مومن را مورد آمرزش خود قرار ده.

پس از گفتن تکبیر سوم بگوید: "اللهم اغفر للمومنین و المومنات"خدایا این میت را مورد آمرزش خود قرار ده.

پس از چهارمین تکبیر اگر میت مرد باشد بگوید: "اللهم اغفر لهذا المیت"خدایا این میت را مورد آمرزش خود قرار ده. و اگر زن باشد بگوید: "اللهم اغفر لهذه المیت" و بعد تکبیر پنجم را بگوید. و بهتر است نمازگزار پنج تکبیر نماز میت را به این ترتیب بگوید:

پس از نیت و گفتن تکبیر اول بگوید: "ا شهد ا ن لا اله الاالله وحده لا شریک له، و ا شهد ا ن محمدا عبده و رسوله، ارسله بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعة"شهادت می‎دهم که هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست، خدایی که یکی است و هیچ شریکی برای او نیست، و شهادت می‎دهم محمد (ص) بنده و فرستاده اوست، خداوند او را پیش از قیامت بحق فرستاد تا بشارت دهنده و ترساننده باشد.

پس از دومین تکبیر بگوید: "اللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد، و ارحم محمدا و آل محمد کا فضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید، وصل علی جمیع الانبیاءوالمرسلین و الشهدا ء والصدیقین و جمیع عباد الله الصالحین"خداوندا! بر محمد (ص) و آل او درود و رحمت فرست و بر محمد (ص) و آل او برکات خود را نازل فرما و محمد (ص) و آل او را مورد رحمت قرار ده، مانند بهترین درود و برکت و رحمتی که بر ابراهیم و آل او فرستادی، همانا تو ستایش شده و بزرگواری. و بر تمامی پیامبران و رسولان خود و شهدا و صدیقین و همه بندگان صالح خود درود و رحمت فرست.

پس از تکبیر سوم بگوید: "اللهم اغفر للمومنین و المومنات و المسلمین و المسلمات

ناوبری کتاب