صفحه ۱۰۱

13 - غسل کسی که جایی از بدن خود را به بدن میتی که غسلش داده باشند رسانده است.

14 - غسل احرام برای عمره یا حج، و نسبت به آن بسیار تاکید شده است و بعضی از علماء آن را واجب دانسته اند.

15 - غسل کسی که قصد وارد شدن به حرم و شهر مکه، مسجد الحرام برای طواف، وارد شدن به خانه کعبه، حرم وشهر مدینه، مسجد النبی (ص) و حرم امامان (ع) را دارد، و یک غسل برای انجام چند مورد از موارد ذکر شده و نیزبرای وقتی که می‎خواهد چند مرتبه مشرف شود کفایت می‎کند.

16 - غسل برای نشاط در عبادت

17 - غسل برای رفتن به سفر، خصوصا سفر زیارت حضرت سید الشهدا ء (ع)

18 - غسل برای توبه

19 - غسل برای خواستن حاجت از خداوند متعال

20 - غسل برای زیارت پیامبر (ص) یا امامان (ع) از دور یا نزدیک

مساله 510- بنابراحتیاط واجب غسل مستحبی کفایت از وضو نمی کند، بلکه برای هر کاری مانند نماز که وضو لازم است - اگر وضو ندارد - باید وضو بگیرد. و اگر یکی از غسلهایی را که در موارد «15 تا 20» از مساله قبل گفته شد بجاآورد و بعد کاری که وضو را باطل می‎کند انجام دهد، غسل او باطل می‎شود و مستحب است دوباره غسل رابجاآورد.

مساله 511- اگر چند غسل بر کسی مستحب باشد و به نیت همه آنها یک غسل بجا آورد کافی است، بلکه اگربخواهد یک یا چند غسل واجب و یک یا چند غسل مستحب بجا آورد، می‎تواند به نیت همه آنها یک غسل انجام دهد و از همه آنها کفایت می‎کند.

تیمم

غسلهای شرع مقدس اسلام علاوه بر حکمتهایی که بسیاری از انسانها می‎فهمند دارای مصالح و احکام فلسفه "وضو" و "غسل" تنها نظافت نیست تا گفته شود در تیمم چگونه نظافت به دست می‎آید، و علل دیگری است که چه بسا فهم آنها برای ما آسان نباشد، و روح مشترک در همه احکام الهی به وجود آوردن حالت تعبد و روحیه اطاعت و خضوع بندگان درمقابل خداوند حکیم می‎باشد.

ناوبری کتاب