صفحه ۱۰۰

نزدیک ظهر انجام شود، و اگر تا ظهرآن را انجام ندهد بهتر است بدون نیت ادا و قضا تا غروب جمعه آن را بجا آورد، و اگر در روز جمعه غسل نکندمستحب است روز شنبه قضای آن را بجا آورد. و کسی که می‎داند در روز جمعه آب پیدا نمی کند می‎تواند غسل را درروز پنجشنبه انجام دهد، بلکه چنانچه در شب جمعه غسل را به امید اینکه مطلوب خداوند عالم باشد بجا آوردصحیح است. و مستحب است هنگام غسل جمعه بگوید: "اشهد ان لا اله الاالله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، واجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین".

2 - غسل شب اول ماه رمضان و نیز تمام شبهای فرد آن به قصد رجاء و امید ثواب، ولی از شب بیست و یکم مستحب است هر شب غسل کند. و وقت غسل شبهای ماه رمضان تمام شب است و بهتر است نزدیک غروب بجا آورده شود، و از شب بیست و یکم تا آخر ماه بهتر است غسل را بین نماز مغرب و عشا بجا آورد. همچنین مستحب است در شب بیست و سوم بجز غسل اول شب، یک غسل هم در آخر شب انجام دهد.

3 - غسل شب عید فطر، و وقت آن از اول مغرب تا اذان صبح است و بهتر آن است که در اول شب بجا آورده شود، واگر بعد از اول شب انجام دهد به امید ثواب باشد.

4 - غسل روز عید فطر و عید قربان، و وقت آن از اذان صبح تا غروب است و بهتر آن است که پیش از نماز عید انجام شود، و اگر از ظهر تا غروب بجا آورد به قصد رجاء و امید ثواب باشد.

5 - غسل روز هشتم و نهم ذی حجه، و در روز نهم بهتر است آن را نزدیک ظهر انجام دهد.

6 - غسل روز عید غدیر، و بهتر است پیش از ظهر انجام شود.

7 - غسل روز بیست و چهارم ذی حجة .

8 - غسل روز عید مبعث و نیز روزهای اول و پانزدهم و آخر ماه رجب.

9 - غسل روزهای پانزدهم شعبان، عید نوروز، نهم و هفدهم ربیع الاول و بیست و پنجم ذی قعده، هرچند احتیاط آن است که سه غسل اخیر را به امید ثواب انجام دهد.

10 - غسل دادن نوزادی که تازه به دنیا آمده است.

11 - غسل زنی که برای غیر شوهر خود بوی خوش استعمال کرده است.

12 - غسل کسی که برای تماشای به دار آویخته رفته و او را دیده باشد، ولی اگر اتفاقا یا از روی ناچاری نگاهش بیفتدغسل مستحب نیست.

ناوبری کتاب