صفحه ۹۵

زبان اهل بهشت

(سؤال) آیا زبان اهل بهشت عربی است ؟

جواب: مطابق بعضی روایات، زبان اهل بهشت عربی است.الاختصاص، ص 264.

تبدیل عذاب به عذب

(سؤال) در کتاب "از آغاز تا انجام" صفحه 305 در رابطه با اشکال خلود مرقوم فرموده اید که: "...عذاب برای او پس از مدتی در اثر مسانخت با ذات او عذب و گوارا می‎گردد".

آیا به این نتیجه می‎توان رسید که زمانی خواهد بود که دیگر بساط جهنم به خاطر رحمانیت خداوند متعال برچیده خواهد شد؟ و آیا این جمله ای که فرموده اید مختص شما است یا از جای دیگر برداشت نموده اید؟

جواب: با توجه به غلبه رحمت خداوند بر غضب او که در بعضی دعاها نیز مضمون آن وارد شده: "یا من سبقت رحمته غضبه"؛ "ای کسی که رحمت او بر غضبش مقدم است"، محتمل است سرانجام جهنم که مظهر غضب الهی است برای توده اهل آتش تبدیل به رحمت گردد. و مفاد جمله مورد اشاره در کلمات بعضی از عرفا نیز ذکر شده است.

خلاصی از عذاب

(سؤال) در دعای جوشن کبیر بعد از هر بند آن توصیه شده که گفته شود: "الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب". در حالی که این فریاد از آتش سوزان جهنم و نجات از آن، عقلا وقتی نیاز است که در آتش جهنم باشیم و از خداوند نجات و مفر از آن درخواست شود؟

جواب: خواستن خلاصی از عذاب خداوند منحصر به وقتی نیست که انسان در

ناوبری کتاب