صفحه ۸۴

که فرزند آن حضرت بعد از ایشان حکومت می‎کند، مگر آن که خدا چیزی را بخواهد. ولی این معنا به نحو قطعی نمی باشد".اعلام الوری، ص 462. و بسیاری از روایات دلالت می‎کنند بر این که آن حضرت از دنیا نمی روند مگر چهل روز قبل از قیامت که در آن مدت دنیا هرج و مرج خواهد بود و علائم بیرون آمدن اموات از قبرها و بر پا شدن قیامت دیده می‎شود.بحارالانوار، ج 53، ص 145، ح 4.

خلفای حضرت مهدی (عج)

(سؤال) به نظر جناب عالی چگونه بین احادیث سه گانه مربوط به جانشین حضرت مهدی (عج) باید جمع نمود؟

1 - حدیث اول از امام صادق (ع) از پدران خود(ع) از پیامبر(ص) است که آن حضرت در شبی که رحلت کردند به امام علی (ع) فرمودند: قلم و کاغذی بیاور، سپس پیامبر(ص) وصیتی کردند که در آن آمده است: یا علی ! به زودی بعد از من دوازده امام خواهند آمد که بعد از آنان، دوازده مهدی خواهد بود. و تو ای علی ! اولین امام می‎باشی، و کلام خود را ادامه دادند تا آن جا که فرمود: سپس حسن، امامت را به دست فرزندش "م ح م د" که محفوظمانده آل محمد(ص) است می‎دهد. اینان دوازده امامند، سپس دوازده مهدی خواهد آمد، و مهدی هنگام وفاتش مسئولیت را به فرزندش که اولین مهدی است می‎سپارد و مهدی دارای سه اسم است:[اول:] اسم او اسم من احمد [دوم:] اسم پدر من عبدالله و اسم سومش مهدی می‎باشد و اوست اولین مؤمن.بحارالانوار، ج 36، ص 261.

2 - حدیث دوم، از پیامبراکرم (ص) نقل شده است که: "... سپس جوانی را نام برد و فرمود: هر گاه او را دیدید با او بیعت کنید که او جانشین مهدی است".بشارة الاسلام، ص 20.

3 - از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است که در یک روایت طولانی فرمود: "... آگاه باشید که اول آنان [خلفای مهدی ] از بصره هستند و آخرین آنان جزو ابدال خواهد بود".همان، ص 148.

ناوبری کتاب