صفحه ۸۲

مدد رسانی حضرت مهدی (عج) در زمان غیبت

(سؤال) آیا ممکن است حضرت مهدی (عج) کسانی را به عنوان نمایندگان خصوصی خود برای مردم بفرستد؟ و بر فرض امکان آن، آیا آنان برای ما حجت می‎باشند؟

جواب: عقلا ممکن است، ولکن آنچه از سیره آن حضرت (عج) معهود می‎باشد انجام چنین کاری نبوده است. بلی آن حضرت در زمان غیبت در مقابل شداید و مشکلات بندگان مخلص و علاقه مندان خود آن گونه که در "نهج البلاغه" به آن اشاره شده است، وضعیت خاصی دارند. در آن خطبه آمده است: "ألا و ان من أدرکها منا یسری فیها بسراج منیر و یحذو فیها علی مثال الصالحین لیحل فیها ربقا و یعتق فیها رقا و یصدع شعبا و یشعب صدعا فی سترة عن الناس لایبصر القائف أثره و لو تابع نظره"؛نهج البلاغه، خطبه 150. "آگاه باشید آن کسی از ما این حوادث را مشاهده می‎کند که با چراغی روشن راه پیماید و با الگویی همچون الگوی صالحین در آن حوادث عمل می‎کند، تا گرفتاری را نجات و اسیری را آزاد و تجمعاتی را متفرق و تفرقه هایی را مجتمع نماید، در حالی که مردم او را نمی بینند و کسی از او اثری نمی یابد هر چند پیگیری نماید".

از این جملات فهمیده می‎شود که تصرفات و فعالیت های آن حضرت در دوران غیبت به نحو مشهود و علنی نیست، بلکه به شکل غیر رسمی و مخفی می‎باشد. ولی به هر حال ادعای کسی که از سوی آن حضرت، داعیه نیابت و سفارت دارد پذیرفته نیست و باید مراقب مدعیان مفتری و کذاب بود.

حجت در زمان غیبت

(سؤال) 1 - در زمان غیبت کبرای حضرت قائم (عج) چه کسی حجت است ؟ و آیا حکم او مطاع و واجب الاجراء است ؟

ناوبری کتاب