صفحه ۸۱

امام زمان (عج) و اجرای عدالت

(سؤال) در رابطه با ویژگی های زمان ظهور که گفته شده: حق و قسط و عدل و برابری و میزان حق مالکیت و غیره توسط یک ناجی الهی پیاده می‎شود این شبهه وجود دارد که با آیاتی از قرآن در تضاد است. از جمله، آیه 140 سوره آل عمران که می‎فرماید: (تلک الایام نداولها بین الناس ) ؛ که دلالت می‎کند بر این که خداوند روزگاران را بین مردم دست به دست می‎کند. یعنی دائما عده ای خوب و عده ای بد می‎باشند. و همیشه حق و باطل در جامعه وجود دارد. و نیز آیه 48 سوره مائده که می‎فرماید: "خداوند اگر می‎خواست همه شما را یک امت یگانه می‎کرد ولی خدا می‎خواهد در آنچه به شما داده شما را آزمایش کند".AYA(و لو شاء الله لجعلکم امة واحدة و لکن لیبلوکم فی ما اتاکم)PAYA. یعنی اگر خدا می‎خواست با زور و یا به طور طبیعی همه را یک امت یگانه بکند این کار را می‎کرد، ولی او خواسته که زندگی به صورت میدان آزمایش باشد و امکان خوبی و بدی، ستم و مبارزه با ستم و... برای انسان فراهم باشد.

از طرف دیگر، چنین نگرشی شبیه اندیشه ماتریالیستی است که حکومت هایی با چنین اندیشه ای می‎خواستند با نیروی نظامی جوامع انسانی را به یک خانواده تبدیل کنند و موفق نشدند.

جواب: در رابطه با ویژگی های زمان ظهور حضرت ولی عصر (عج) و شبهاتی که شده است می‎توانید به کتاب "موعود ادیان" که زیر نظر این جانب نگارش یافته است، مراجعه کنید. و اجمال کلام این است که هیچ عالمی نمی گوید: امام زمان (عج) عدالت را با زور در جامعه اعمال می‎کند تا شما کار آن حضرت را به حکومت های ماتریالیستی تشبیه نمایید. مقتضای روایات زیادی این است که در آخرالزمان مردم دنیا تشنه عدالت می‎شوند و مشتاقانه حول یک منادی الهی که مبشر قسط و عدالت در همه ابعاد جوامع است جمع می‎شوند، و عدل و قسط توسط خود مردم پیاده می‎شود. بنابراین ویژگی های زمان ظهور هیچ تضادی با آیات قرآنی نیز نخواهد داشت.

ناوبری کتاب