صفحه ۸۰

جواب: در مورد مدت حکومت حضرت صاحب الزمان (عج) روایات مختلفی وجود دارد: در بعضی از آن ها نه سال و در بعضی هفت و در بعضی بیست، و در بعضی سی و بعضی چهل سال ذکر شده است. و در بعضی روایات آمده است: مقدار هر سال از سال های حکومت آن حضرت به اندازه ده سال از سال های معمولی می‎باشد. و در مورد کیفیت رحلت آن حضرت روایت قطعی در دست نیست.

روش امام زمان (عج) پس از ظهور

(سؤال) روش امام زمان (عج) هنگام ظهور چگونه است ؟ روش پیامبر(ص) است یا با خشونت و اجبار عمل می‎کند؟ آیا جنگ طلب است یا صلح طلب ؟ به نظر می‎رسد دنبال جنگ نباشد و دیگران او را وادار به جنگ می‎کنند.

آیا آزادی می‎آورد یا تمام مشرکین و کفار را نابود می‎کند؟ آیا دستور می‎دهد تمام کشورها، اسلامی شوند، یا اختیار را در درجه اول قرار می‎دهد؟ سخنان زیادی در این رابطه شنیده می‎شود و بعضا قابل درک نیست؛ ولی به نظر می‎رسد که آن حضرت، حکومت کشورها را در دموکراسی واقعی قرار می‎دهد، البته با درخواست خود مردم و نه با اجبار و اشغال گری.

جواب: سبک و روش حضرت حجت (عج) چنان که در روایات بسیاری آمده است، همان سبک و روش پیامبراکرم (ص) می‎باشد که ابتدا با حکمت و برهان و موعظه حسنه و جدال احسن که در قرآن کریم به آن سفارش شده است، عمل می‎نماید تا براساس استدلال های گوناگون به حسب افراد مختلف، حق و حقیقت موقعیت خود را یافته و مورد پذیرش قرار گیرد. و هیچ اکراه و الزامی در پذیرفتن خصوص دین اسلام نیست، بلکه مردم از روی رغبت به آن روی می‎آورند؛ ولی در صورتی که کسی یا کسانی با علم و عمد و عناد به مقابله با دین حق و عدالت اجتماعی برخیزند و هیچ راهی برای رفع مزاحمت و عناد آن ها جز برخورد عملی و جنگ نباشد، طبعا آن حضرت نیز همانند پیامبراکرم (ص) با چنین کسانی برای اصلاح فرد و جامعه اقدام به جنگ و به تعبیر دقیق تر "دفاع" می‎کنند.

ناوبری کتاب