صفحه ۷۸

توقیع حضرت ولی عصر (عج)

(سؤال) در کتاب "از آغاز تا انجام" نوشته حضرت عالی صفحه 213 آورده اید که در توقیعی که از حضرت صاحب الزمان (عج) صادر شده ایشان فرموده اند: "به تحقیق که من امان و آرامش اهل زمینم، همان گونه که ستاره ها آرامش اهل آسمان می‎باشند، پس درهای پرسش از چیزهای بی فایده را ببندید و نسبت به آنچه برای شما انجام شده، خود را به زحمت نیندازید...".

می‎خواستم منظور حضرت از "چیزهای بی فایده و پرسش از آن" و "چیزهایی که برای شما انجام شده" را بدانم تا نسبت به آن ها اقدام نکنم.

جواب: شاید مقصود از جمله: "چیزهایی بی فایده و پرسش از آن" اصرار بر اطلاع از زمان ظهور حضرت و سؤال مکرر از آن باشد. و مقصود از جمله: "چیزهایی که برای شما انجام شده است" همان غیبت و انتظار فرج و بیان کلی علائم ظهور آن حضرت باشد. بدیهی است انتظار فرج به معنای صحیح و معقول آن، همان مهیا بودن افراد و جامعه در ابعاد مختلف برای ظهور آن حضرت می‎باشد. و ارزش معنوی چنین کاری - که درحقیقت مقدمه لازم برای ظهور است - مطابق بعضی روایات از بزرگ ترین عبادات حساب شده است. و تهیاء به این معنا مستلزم آن است که افراد در درجه اول، خود را از معادلات حاکم بر جوامع آزاد ساخته و آن گونه که نظر حضرت می‎باشد خود را در بعد علم و عمل بسازند، و در درجه دوم، درصدد آماده و مهیا نمودن دیگران برآیند.

وظیفه امام زمان (عج) در زمان غیبت

(سؤال) شخصی می‎گفت: اگر امام زمان (عج) وجود داشت چرا مرقد پدر خود امام عسکری (ع) و مادرش نرجس خاتون را حفظ نکرد؟

ناوبری کتاب