صفحه ۷۷

بنابراین وظیفه همه منتظران ظهور حضرت ولی عصر (عج) این است که هر کس در حد مقدور، خود و افراد منسوب به خود را از نظر علمی و عملی و اخلاقی آماده ظهور نماید؛ و این معنا محقق نمی شود جز به عمل به دستورات دینی و توجه کامل به تعالیم حیات بخش قرآن و عترت.

ولی آنچه شایسته دقت و تأمل می‎باشد این است که لازمه نواندیشی و حسن سیرت و اخلاق با انسان های هم نوع خویش اعم از هر آیین و مذهبی که باشند و همچنین مفاد آیات مورد اشاره و مانند آن، حقانیت همه ادیان و مذاهب در تمام ابعاد آن ها نیست؛ بلکه لازمه آن تنها تعقیب اصول مشترک انسانی، دینی و مذهبی و تأکید بر آن است. حق بودن تمامی ادیان و مذاهب در همه اصول و فروع و در عرض همدیگر، که گاهی از آن به پلورالیزم دینی یا مذهبی تعبیر می‎شود، عقلا امری محال است.برای آگاهی بیشتر می‎توانید به کتاب "از آغاز تا انجام" ص 118 تا 150 و 202 تا 204 مراجعه نمایید.

معنای جمله ای در دعای افتتاح

(سؤال) در دعای افتتاح جمله ای درباره امام زمان (عج) آمده است که: "أبدله من بعد خوفه أمنا یعبدک لایشرک بک شیئا". چون جمله بعد از "امنا" صفت است برای "امنا" و قید است برای آن، "لایشرک بک شیئا" را چگونه می‎توان معنا کرد؟

جواب: این تعابیر ناظر به آیه 55 سوره مبارکه نور و تطبیق آن بر حضرت ولی عصر (عج) می‎باشد؛ و ظاهرا عبارت: "لایشرک بک شیئا" حال برای ضمیر: "أبدله" است؛ یعنی در حالی که ایشان تو را خالصانه می‎پرستند، خوفشان را به امن تبدیل فرما.

ناوبری کتاب