صفحه ۷۴

جواب: کتاب شریف "نهج البلاغه"، کتاب تدوین یافته از سوی حضرت علی (ع) نیست؛ بلکه مرحوم سید رضی آن دسته از سخنان آن حضرت را که بیشتر از نظر فصاحت و بلاغت جذابیت داشته، جمع آوری نموده و به این نام، اسم گذاری کرده است. در همین "نهج البلاغه"، گرچه واقعه غدیر و یوم الدار ذکر نشده است، ولی به ولایت و خلافت بلافصل آن حضرت و غصب آن، به طور اجمال در خطبه های: 3 و 162 و نامه های: 36 و 62 اشاره شده است. البته آن حضرت در جاهای دیگر به واقعه غدیر احتجاج و تمسک فرموده اند، که در جلد اول کتاب "الغدیر" به تفصیل ذکر شده است.

جایگاه حضرت زهرا(س)

(سؤال) جایگاه حضرت زهرا(س) در میان معصومین (ع) چگونه است ؟

جواب: حضرت صدیقه طاهره (س) دخت گرامی پیامبراکرم (ص) و همسر والای امیرالمؤمنین (ع) و ام الائمه به عنوان محور امامت و ولایت بوده، و زندگی کوتاه و اخلاق و رفتار آن حضرت و برخوردش با مظالم و انحرافات و بدعت ها، اسوه همه انسان ها در همه زمان ها است. آن حضرت یکی از معصومین می‎باشند که فعل و قول و تقریرشان حجت است. مطابق روایات وارده، رضای آن حضرت رضای خدا و پیامبر(ص) است و غضب او غضب و سخط خدا و پیامبر(ص) می‎باشد. بنابراین جایگاه معنوی حضرت زهرا(س) بسیار والاو ارزشمند است، و بسیاری از ویژگی های ذکر شده منحصر به آن حضرت می‎باشد.

رابطه عبودیت و ربوبیت

(سؤال) در بعضی کلمات بزرگان در مورد امام عصر (عج) آمده است: آن حضرت چون به مقام عبودیت رسید پس به ربوبیت رسیده است؛ زیرا جوهر و کنه عبودیت، ربوبیت است. آیا این تعبیر با عقیده امامیه مخالف است ؟

ناوبری کتاب