صفحه ۶۶

من می‎آید و نام او احمد است..."سوره صف (61)، آیه 6. و در سوره مائده آیه 48، قرآن مهیمن بر کتب آسمانی قبلی یعنی حافظ آن ها با نوعی برتری رتبی بر آن ها شمرده شده است. و در روایات متعدد و مفصلی ضمن استناد به آیات قرآنی، آمده است که همه کمالات انبیای سابق در پیامبر اسلام (ص) جمع شده است.بحارالانوار، ج 17، ص 132، 144 و 250. در آیه مباهله سوره آل عمران (3)، آیه 61. نیز از حضرت علی (ع) تعبیر به نفس پیامبر(ص) شده است. و نیز در روایات آمده است که حضرت علی (ع) با پیامبر(ص) در علم شریک بوده است. و از این روایات و روایات متعدد دیگری استفاده می‎شود ائمه اطهار(ع) گرچه پیامبر نبوده اند اما از نظر علم و سایر کمالات بر انبیای سلف برتری داشته اند، لذا در بعضی از احادیث آمده است: هنگام ظهور حضرت مهدی (عج) حضرت عیسی (ع) به او اقتدا می‎کند.

تفاوت معجزه معصومین: با کرامات غیر معصومین

(سؤال) امامان معصوم ما معجزات و کرامات بسیاری برای مردم داشته اند و دارند. ادیان و مذاهب دیگر هم اولیایی داشته اند که آن ها هم صاحب کرامات بوده اند. فرق کرامات و معجزات امامان عزیز ما با کرامات مذاهب دیگر چه می‎باشد؟

جواب: هر چند معجزات و کرامات پیامبران و امامان (ع) به حسب ظاهر با کرامت هایی که احیانا غیر آنان انجام می‎دهند به واسطه قوت نفس و اراده و از جهت سنخ مانند هم هستند، ولی معجزات و کرامات معصومین (ع) غالب و چیره همراه با داعیه نبوت و امامت و در جهت اهداف الهی می‎باشد.

پیامبراکرم (ص) از نسل اسماعیل است یا اسحاق

(سؤال) ظاهرا از دلیل هایی که مخالفین می‎گویند پیامبر اسلام پیامبر

ناوبری کتاب