صفحه ۶۵

برتری پیشوایان معصوم اسلام بر انبیای سابق

(سؤال) درباره برتری پیامبر(ص) و جانشینانش بر پیامبران و پیشوایان گذشته چرا این همه پافشاری می‎شود، در حالی که نشانه های قرآنی به طور آشکار پشت سر این سخن نیست، بلکه قرآن پیوسته پیامبران را الگوهای آفرینش می‎داند که از طرف خدا برای راهنمایی بشر فرستاده شده اند و با یک چشم به آن ها می‎نگرد، زیرا ریشه آموزش های دین، یکی بوده است. آیا با این که خداوند از پیامبران بزرگواری چون نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، زکریا، یحیی، ادریس، اسماعیل، یوسف، یعقوب، سلیمان (ع) و... بارها به نیکی یاد می‎کند و هیچ گونه کاستی درباره آن ها دیده نمی شود، چگونه می‎توان پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) را بالاتر از آنان دانست ؟

جواب: پیامبران از نظر حقانیت در رسالت و هدایت گری تفاوتی ندارندسوره بقره (2)، آیه 136. ولی به تصریح قرآن همه آنان از نظر فضیلت یکسان نبوده اند.سوره بقره (2)، آیه 253. و برتری پیامبراکرم (ص) بر سایر انبیا به دلیل برتری دین اسلام که خاتم ادیان است بر ادیان گذشته امری مسلم و قطعی است؛ و برتری شریعت اسلام از این جهت است که اگر در مقایسه با شرایع و ادیان گذشته، مساوی یا مرجوح باشد، ترجیح و قرار دادن آن به عنوان آخرین و کاملترین دین، ترجیح بدون مرجح یا ترجیح مرجوح بر راجح می‎باشد که هر دو بر خداوند حکیم قبیح و محال است؛ پس آورنده چنین دینی که برتر از ادیان گذشته است باید برتر از آورندگان ادیان گذشته باشد. از طرف دیگر در قرآن کریم به نقل از حضرت عیسی (ع)، از خبر آمدن پیامبر اسلام (ص) تعبیر به بشارت شده است که نشان دهنده ویژگی خاص او نسبت به انبیای قبلی است. مضمون آن چنین است: "هنگامی که عیسی بن مریم گفت، ای بنی اسرائیل من فرستاده خدا به سوی شما هستم در حالی که تصدیق کننده کتابی که قبل از من فرستاده شده، می‎باشم و بشارت دهنده به رسولی که بعد از

ناوبری کتاب