صفحه ۶۱

خداوند مأمور به تبلیغ احکام و تبیین آن برای مردم براساس مصالح و مفاسد حقیقی گردید او دارای رسالت و منصب پیامبری خواهد بود.

ولایت هم دارای معانی گوناگونی است، مانند: نهایت قرب به حق تعالی، نیابت از پیامبراکرم (ص)، سرپرستی و صاحب اختیاری در امور دینی و اجتماعی و امامت؛ که هر کدام مبحث خاص خود را در علم عرفان یا کلام یا فقه دارد؛ آنچه بیشتر متداول در بین مردم است ولایت به معنای نیابت معصوم (ع) است که همان امتداد و تعقیب خط سیر نبوت و رسالت است که عهده دار آن طبق نظر مذهب حقه شیعه اثنا عشری، از حضرت امام علی (ع) تا حضرت مهدی (عج) دوازده امام می‎باشند. تفصیل آن را در کتاب این جانب "از آغاز تا انجام" می‎توانید جستجو کنید.

ظهور تمام صفات خداوند در انسان

(سؤال) آیا ممکن است تمام صفات خداوند در انسان به وجود بیاید، حتی صفت خالقیت ؟

جواب: ظهور تمام صفات خداوند حتی خالقیت به معنای معهود با اذن و مشیت الهی گرچه نسبت به انبیا و ائمه معصومین (ع) ممکن بلکه واقع است - چنان که حضرت مسیح (ع) با اذن حق تعالی از گل، پرنده می‎آفرید: (انی اخلق لکم من الطین کهیئة الطیر فأنفخ فیه فیکون طیرا باذن الله ) ؛سوره آل عمران (3)، آیه 49. "برای شما خلق می‎کنم از گل، موجودی همچون پرنده و سپس در آن می‎دمم، پس آن به اذن خداوند پرنده می‎شود" و امام کاظم (ع) در حضور هارون الرشید، با اشاره به شیر منقوش بر پرده آویزان، آن را به شیر واقعی مبدل ساخت بحارالانوار، ج 48، ص 42.، ولی این امر برای غیر آنان بسیار بعیدالوقوع است.

ناوبری کتاب