صفحه ۶۰

ولایت تکوینی

(سؤال) آیا ولایت تکوینی از مسلمات مذهب است ؟ و قدر مسلم از آن، چه مقدار است ؟

جواب: سؤال مجمل است و شاید مراد ثبوت ولایت تکوینی برای غیر خدای متعال، همچون انبیا و اوصیا باشد. شکی نیست که ولایت تکوینی به معنای قدرت بر تصرف در تکوین و هستی و تدبیر آن برخلاف مقتضای اسباب و علل عادی، ذاتا مختص خداوند تبارک و تعالی است. در قرآن آمده: (هنالک الولایة لله الحق ) ؛سوره کهف (18)، آیه 44. "همانا ولایت مختص خدایی است که حق است".

ولکن اعطاء چنین قدرتی از طرف خداوند برای غیر خود برحسب ظرفیت وجودی و درجه قرب معنوی او به خداوند هیچ اشکال عقلی و نقلی نخواهد داشت. پس چنین فردی با اذن و اراده خدای متعال و اعطاء قدرت از ناحیه او می‎تواند خرق عادت نماید. معجزات انبیا و امامان (ع) و کرامات اولیا از این قبیل می‎باشد. در قرآن کریم و روایات منقول از معصومین (ع) به موارد زیادی از این گونه امور خارق العاده اشاره شده است.

برای توضیح بیشتر به کتاب این جانب "دراسات فی ولایة الفقیه"دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 1، ص 74 به بعد. یا ترجمه آن مراجعه شود.

فرق بین رسالت و ولایت

(سؤال) فرق بین رسالت و ولایت در چیست ؟

جواب: اگر کسی که به مقام نبوت و خبر دادن از خدای متعال که همان دسترسی به بخشی از علم الهی و آگاهی به مصالح و مفاسد واقعی انسان هاست رسید و از سوی

ناوبری کتاب