صفحه ۵۵۸

اما خطبه 79 "نهج البلاغه"، از نظر مضمون با توجه به ادله ای که در ذیل آن ذکر شده است، دلالتی بر کم ارزش بودن زنان و ضعف عقل نظری و ایمان و نقصان معنوی آنان ندارد؛ بلکه با توجه به ذیل خطبه، مراد از نقص ایمان، تخفیف در جنبه های عملی ایمان می‎باشد. و احتمالا منظور از نقصان عقل نیز آن است که جنبه تعقل آنان هرچند در بعد نظر قوی باشد ولی به لحاظ عقل عملی و در مقام عمل نوعا عواطف و احساسات آنان قاهر و غالب است.

و به طور کلی این خطبه دلالتی بر وجود نقصان در خلقت مادی یا معنوی آنان ندارد، بلکه ویژگی های آنان در مقابل مردان را بیان می‎کند که قهرا در روابط با آنان باید آن ویژگی ها مد نظر قرار گیرد و احکام شرعیه نیز با توجه به آن ویژگی ها تنظیم شده است.

این در صورتی است که خطبه از نظر سند صحیح باشد، یا مقصود حضرت (ع) مورد خاصی نباشد.

زندان در اسلام

(سؤال) مفهوم زندان و زندانی در شرع مقدس چگونه تعریف شده است؛ و به طور کلی شرایط زندانی و حقوق او هنگام بازداشت، پیش از اثبات جرم و پس از آن، از دیدگاه شرع و قانون چیست ؟

جواب: زندان به شکل کنونی و رایج دارای مبنای دینی نیست و ریشه ای در تاریخ صدر اسلام ندارد، آنچه وجود داشته در موارد بسیار معدود و آن هم با وضعیت و شرایطی کاملا متفاوت با زندان های کنونی بوده است.

در اسلام اصولا سه نوع زندان وجود دارد:

الف - زندان به عنوان حد؛ مانند زندانی نمودن آمر به قتل، دزد در مرتبه سوم، (پس از دو مرتبه اجرای حد دزدی، در مرتبه سوم) و زن مرتد با شرایطی که برای آن گفته شده است.

ناوبری کتاب