صفحه ۵۵۰

ولی در هر صورت نمی توان برای حضور مردم در اجرای حدود حکم ثابتی به دست آورد، زیرا بسا حضور آنان در بعضی شرایط دارای آثار خوب و در بعضی شرایط دارای آثار منفی و در بعضی شرایط بی اثر باشد، پس حکم آن متغیر است و بستگی به شرایط دارد و تشخیص آن بر عهده حاکم شرع مجری حدود است. در روایتی آمده است که حضرت امیر(ع) هنگامی که در بصره بودند و می‎خواستند بر مردی حد زنا را اجرا نمایند، از حضور جماعتی از مردم که برای تماشا آمده بودند جلوگیری کردند و به قنبر فرمودند: "لامرحبا بوجوه لاتری الا فی کل سوء، هؤلاء فضول الرجال، أمطهم [أبعدهم ] عنی یا قنبر"؛وسائل الشیعة، ج 28، ص 45، باب 22، ح 1. "نیک مباد چهره هایی که دیده نمی شوند مگر در هر حادثه بدی، اینان زیادی مردانند؛ ای قنبر! اینان را از من دور کن".

تفاوت مجازات های زن و مرد

(سؤال) این جانب از دانشجویان رشته حقوق قضایی می‎باشم که بنابر مقتضای رشته مزبور به صورت اندک با مباحث فقهی آشنا شده ام، اما در برخی از مباحث دچار تشکیک شده که به جهت جلوگیری از انباشته شدن آن، که می‎تواند اثرات سویی در برداشته باشد بر آن شدم تا شبهات پیش آمده را با یک اسلام شناس در میان گذارم تا ان شاء الله مرتفع گردد و چراغی باشد برای ادامه مسیر در جهت صحیح . لذا از جناب عالی پیش تر بابت ایراد تفسیر و پاسخ به این سؤالات سپاسگزارم.

همان طور که مشخص است فقه حکم شرعی فرعی را بیان می‎کند، لذا این حکم فرعی الزاما باید در جهت و مسیر اصلی حرکت کند، چرا که مقتضای ذات فرع این است؛ و الا در صورتی که در مقابل اصل بایستد خود اصلی دیگر است که باید طور دیگری تفسیر شود و گاه حتی ممکن است منجر به بدعت نیز گردد. مع الوصف انتظار این است که احکام فقهی ما که در مقام رفع تحیر در موارد سکوت و عدم تصریح شارع مقدس حکم به تکلیف می‎کند با اصول و فلسفه اسلامی منطبق

ناوبری کتاب