صفحه ۵۵

جواب: ستاره شش پر که به ستاره حضرت داود(ع) مشهور شده است از بافته ها و مخترعات یهود است، و هم اکنون نقش روی پرچم اسرائیل می‎باشد.

تولد حضرت موسی (ع)

(سؤال) این جانب سؤالی از محضر آن بزرگوار داشتم این که مگر ساختار نظم در کهکشان ها یک چیز ثابت نیست که میلیاردها سال است که تکرار می‎شود. حال چگونه است که منجمان فرعون توانستند از روی حرکت ستارگان تولد حضرت موسی (ع) و زمان آن را پیش بینی کنند.

جواب: تأثیرات اوضاع فلکی بر حوادث زمینی قابل انکار نمی باشد. و اصولا عناصر و اجزای عالم ماده از یکدیگر متأثر می‎باشند، هر چند در بسیاری امور، نوع و کیفیت آن کاملا هنوز برای بشر روشن و شناخته نشده باشد. و ثبوت نظم در نظام آسمان ها و ستاره ها و کهکشان ها منافات با تلازم برخی از اوضاع خاص فلکی با برخی حوادث مخصوص زمینی و دلالت وجود آن اوضاع بر تحقق این حوادث ندارد؛ و اهل نجوم چه بسا می‎توانند بر ملازمات مذکوره اطلاع پیدا کنند، هر چند درصد این اطلاع به لحاظ کمیت و کیفیت، محدود است.

زنده بودن حضرت عیسی (ع)

(سؤال) در مورد زنده بودن حضرت عیسی (ع) شبهاتی وجود دارد که مستدعی است آن ها را رفع نمایید:

1 - "توفی" همان مرگ و میراندن است. شاهد بر آن، آیه شریفه: (حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا) ؛سوره انعام (6)، آیه 61. "وقتی زمان مرگ هر یک از شما فرا رسد فرستادگان ما او را می‎میرانند".

و آیه شریفه: (الله یتوفی الانفس حین موتها) ؛سوره زمر (39)، آیه 42. "خداوند به هنگام مرگ اشخاص نفس ها را گرفته و می‎میراند". و توفی به همین معنا در سوره مائده آیه 117، و سوره سجده

ناوبری کتاب