صفحه ۵۴۹

از مردم حضور داشته باشند. از روایات مربوط به اجرای حد زنا توسط حضرت امیر(ع) فهمیده می‎شود تعداد حاضرین باید بیش از یک نفر باشند؛جواهر الکلام، ج 41، ص 353. زیرا در روایت احمد بن محمد بن خالد - که سابقا ذکر شد - تعبیر "یا معشر المسلمین ! اخرجوا..." به کار رفته است. روشن است که به یک یا دو و یا سه نفر عنوان "معشر" صدق نمی کند.

و در مورد شرایط حاضران باید توجه داشت که در آیه شریفه به مؤمن بودن آنان تصریح شده است. البته ممکن است گفته شود "مؤمن" در این جا در مقابل "کافر" و "منافق" استعمال شده است؛ بنابراین صرف مسلمان بودن حاضرین کفایت می‎کند، هرچند عادل نباشند. مؤید این بیان، روایت احمد بن محمد بن خالد است که در آن، حضرت امیر(ع) به "یا معشر المسلمین" تعبیر کرده اند، و نیز در "تفسیر قمی" ذیل آیه فوق آمده است: ابی الجارود از حضرت امام باقر(ع) نقل می‎کند که در رابطه با جمله: (طائفة من المؤمنین) فرمودند: "یجمع لها الناس اذا جلدوا" که مؤمنین بر "ناس" تطبیق شده است.

اما از ظاهر آیه شریفه و نیز روایات وارده می‎توان استفاده نمود که حاضرین نباید از کسانی باشند که خودشان مستحق حد الهی هستند،وسائل الشیعة، ج 28، ص 133، باب 31، ح 1 - 4؛ الکافی، ج 7، ص 188، ح 3. هرچند سند اکثر این روایات قابل خدشه است و لذا بسیاری از فقها به کراهت حضور چنان کسانی نظر داده اند؛ نظیر شیخ مفید در "مقنعه"،المقنعه، ص 781. شیخ طوسی در "نهایه"،النهایه، ص 701. ابن براج در "مهذب"،مهذب الاحکام، ج 2، ص 528. محقق در "شرایع"،شرائع الاسلام، ج 4، ص 157. علامه در "قواعد"،القواعد و الفوائد، ج 3، ص 528. شهید اول در "لمعه"،الروضة البهیه، ج 9، ص 96. شهید ثانی در "مسالک"،مسالک الافهام، ج 14، ص 389. و صاحب "جواهر".جواهر الکلام، ج 41، ص 351.

ناوبری کتاب