صفحه ۵۳۵

حرمت ترور و خشونت

(سؤال) 1 - آیا ترور با هر انگیزه و توجیه شرعی در دین مبین اسلام و فقه شیعه جایگاهی دارد؟ به طور کلی ایجاد جو خشونت، ارعاب و تهدید برخلاف قوانین جاری کشور و نظام چه حکمی دارد؟

2 - آیا به خاطر هدفی - هرچه باشد - وسائل را می‎شود خارج از اعتقادات و دستورات اسلامی انتخاب کرد؟ مثلا برای پیشرفت کاری از اعمال حرام استفاده نمود؟

3 - اگر جواب سؤال دوم منفی است، آیا افشاگری علیه این کار مباح است ؟

جواب: 1 - خشونت و ترور علاوه بر تجاوز آشکار به حقوق بندگان خدا، هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعی را در پی دارد.

مجرد این که کسی نسبت به برخی مسائل فکری یا سیاسی کشور نظر انتقادی و مخالف دارد مجوز حمله به او یا محروم کردن او از حقوق اجتماعی نیست.

و هرچند امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه الهی و عمومی می‎باشند، ولی به شرط این که به حد جرح یا قتل نرسند؛ وگرنه برای افراد عادی جایز نیست و مربوط به خصوص حاکم شرع واجد شرایط است. و به فرموده مرحوم صاحب "جواهر" اگر انجام دو فریضه مزبور در این صورت، عمومی و در اختیار همگان باشد مستلزم فساد عظیم و هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعی می‎گردد.جواهر الکلام، ج 21، ص 383.

و گناهی که کیفر دارد باید در دادگاه صالح با تصدی مجتهد عادل آگاه به موازین اسلامی و حقوقی، و امکان دفاع متهم از خود، و بدون هیچ گونه شبهه ای، ثابت شود؛ و چنین نیست که هر کسی حق داشته باشد مجازات را برحسب تشخیص و سلیقه خود اجرا نماید.

2 - هدف، وسیله را توجیه نمی کند و جایز نیست برای پیشرفت هدفی از مقدمات

ناوبری کتاب