صفحه ۴۹۱

اولا: مقصود از "سب" ناسزاگویی و فحش دادن است؛ و شامل هر اهانتی نمی شود. و مجازات اعدام منحصر در ساب النبی (ص) نیست، بلکه سب امامان معصوم (ع) و سب حضرت فاطمه زهرا(س)، بلکه سب همه انبیای الهی، مشمول این حکم می‎باشد؛ به شرط این که:

الف - سب در حال اختیار نه اکراه، و در حال عادی نه عصبانیت شدید و فشار روحی و یا جنون آنی انجام شود.

ب - از راه بینه شرعی یا اقرار در دادگاه صالح و در محیط آزاد ثابت شود، نه در محیط زندان و ترس و بازجویی.

ج - اجرای حکم توسط دادگاه دارای آثار منفی مهم نباشد.

ثانیا: اعدام هرچند در مورد سب، حد شرعی است، اما اگر ثبوت آن در دادگاه صالح با اقرار باشد - نه با بینه - حاکم اسلامی می‎تواند گذشت نماید.

و سایر اهانت ها حرام و موجب تعزیر می‎باشند؛ و چون هدف از تعزیر تأدیب و تنبه طرف و دیگران می‎باشد، نسبت به انواع اهانت و مرتکب آن و موارد آن و شرایط زمانی و مکانی متفاوت است. و مجازات آن دارای مراتبی است، از موعظه و تخویف و تهدید و بی اعتنایی شروع می‎شود تا نوبت به مراتب بالاتر برسد، و تشخیص آن بسته به نظر حاکم شرع مجتهد عادل و آگاه به زمان است؛ و او می‎تواند بنابر برخی مصالح آن را ببخشد. از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده: "رب ذنب مقدار العقوبة علیه اعلام المذنب به"؛غرر الحکم و درر الکلم، ج 4، ص 73، ح 5342. "چه بسا گناهی که مقدار مجازات آن فقط فهماندن آن به گناهکار است". این جهات لازم است در متن قانون گنجانده شود؛ و از ناحیه شرع مجازات مشخصی تعیین نشده است.

و اما پاسخ موارد:

1 - "قدس" به معنای منزه بودن و پاکی است. مقدسات اسلام اموری است که ذاتا

ناوبری کتاب