صفحه ۴۸۹

نمایم ؟ حضرت فرمود: به مادرت. دو مرتبه همین سؤال را تکرار نمود و آن حضرت همین جواب را دادند. برای سومین مرتبه همین سؤال را تکرار کرد و حضرت فرمودند: به مادرت. در دفعه چهارم سؤال نمود، و پیامبر فرمودند: به پدرت".الکافی، ج 2، ص 159، ح 9.

و در هردو باب (یعنی باب قصاص و حدود) ممکن است استدلال شود به حدیث: "ادرأوا الحدود بالشبهات"؛وسائل الشیعة، ج 28، ص 46، باب 24، ح 4. "با شبهه ها اجرای حدود را متوقف کنید". زیرا قصاص نیز حد است.

اهانت به مقدسات و نشر اکاذیب

(سؤال) نظر به این که طرح اصلاح مواد 513، 514 و 698 قانون مجازات اسلامی در دستور کار مجلس است، خواهشمند است نظرات فقهی خود را پیرامون موارد ذیل مرقوم فرمایید؛ پیشاپیش از بذل توجه و عنایتتان کمال تشکر و امتنان را داریم.

الف - ماده 513 قانون مجازات اسلامی: هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیای عظام یا ائمه اطهار(ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی (ص) باشد اعدام می‎شود؛ و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

1 - چه مواردی جزء مقدسات اسلام است ؟

2 - اهانت شامل چه مواردی است ؟ آیا اگر کسی بگوید پیامبر(ص) یا امام علی (ع) این مسأله را خوب نفهمیده اند - نعوذ بالله - یا اشتباه کرده اند، یا با شرایط زمانی ما آن ها نمی توانند الگو باشند، آیا از مصادیق اهانت است ؟

3 - تشخیص اهانت به عهده کیست ؟ قاضی، عرف خاص یا عرف عام ؟

4 - چگونه اهانت می‎تواند مشمول حکم ساب النبی (ص) شود؟ آیا حکم ساب النبی (ص) حکم خاص نیست ؟

5 - اگر کسی پیش از صدور حکم از اهانت و یا سبی که کرده است نادم شود، چه حکمی دارد؟

ناوبری کتاب